Општина Александровац активно ради на изради Стратешког плана развоја општине Александровац

Општина Александровац активно ради на изради Стратешког плана развоја општине Александровац за наредни седмогодишњи период. У досадашњем раду Канцеларија за локални економски развој Александровац, којој је Скупштина општине Александровац поверила израду овог најважнијег развојног документа, радила је на свеобухватној анализи стања у општини која треба да буде основ за предлагање мера и пројеката који би били садржани у Плану развоја и реализовани у будућности.

            Канцеларија за локални економски развој Александровац је ове недеље организовала три радионице са члановима радних група (за привреду, запошљавање, туризам, пољопривреду, винаре и за друштвене делатности) практично започела другу фазу израде Плана развоја, где је од великог значаја да у том процесу учествује што већи број особа из различитих институција и грађана.

            Радионице су биле веома квалитетне, учесници су били поприлично активни у сагледавању проблема са којима се суочавају у раду, као и у предлагању активности којима би се побољшало стање у областима у којима раде. Ускоро ће бити одржане и радионице са члановима радних група за инфраструктуру и заштите животне средине, а о даљим активностима на изради Плана развоја грађани ће моћи да се информишу преко званичног сајта Општине Александровац (www.aleksandrovac.rs)

Print Friendly, PDF & Email