«

»

сеп 09

Oглас за прикупљање писаних понуда за дављње у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана

  03.09.2019.године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

 О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:

 

КО Бр. јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) Период закупа Степен заштите
Бзенице 4 2,9988 882,40 529,23 10  
Бзенице 5 1,1863 1.177,78 279,44 10  
Бзенице 6 2,9432 1.359,04 799,98 10  
Бзенице 7 0,4830 1.177,78 113,77 10  
Бзенице 8 0,8716 790,98 137,88 10  
Бзенице 9 0,6021 784,40 94,45 10  
Бзенице 10 0,5436 1.514,53 164,66 10  
Бзенице 11 0,5207 2.680,64 279,16 10  
Бзенице 12 1,3628 888,24 242,10 10  
Бзенице 13 1,1063 969,31 214,47 10  
Боботе 14 0,1092 1.661,81 36,29 10  
Ботурићи 15 1,0393 1.177,78 244,81 10  
Ботурићи 16 1,4421 1.759,48 507,47 10  
Ботурићи 17 0,0714 3.932,77 56,16 10  
Ботурићи 18 2,0058 4.847,76 1.944,72 10  
Велика Врбница Горња 19 0,2234 1.983,08 88,60 10  
Велика Врбница Горња 20 0,0351 969,23 6,80 10  

Велика Врбница Горња 21 0,5924 2.311,66 273,88 10  
Велика Врбница Горња 22 0,2616 2.039,07 106,68 10  
Велика Врбница Горња 23 1,2987 2.852,71 740,96 10  
Велика Врбница Горња 24 1,2807 1.013,34 259,55 10  
Велика Врбница Горња 25 0,4562 2.125,52 193,93 10  
Велика Врбница Горња 26 2,2670 969,31 439,48 10  
Велика Врбница Горња 27 1,1923 4.847,76 1.155,99 10  
Велика Врбница Горња 28 0,5955 1.175,67 140,02 10  
Велика Врбница Горња 29 0,3275 969,31 63,49 10  
Велика Врбница Горња 30 0,2849 1.177,78 67,11 10  
Веља Глава 31 0,1443 2.385,03 68,83 10  
Веља Глава 32 0,1160 784,40 18,19 10  
Витково 33 0,7280 7.270,48 1.058,58 10  
Витково 34 0,2058 6.511,52 268,01 1  
Вражогрнц и 35 0,2439 6.308,12 307,71 10  
Вражогрнц и 36 2,2431 6.451,89 2.894,44 10  
Вранштица 37 2,1045 1.249,08 525,73 10  
Вранштица 38 0,3725 778,55 58,00 10  
Вранштица 39 0,8147 516,56 84,16 10  
Вранштица 40 1,3368 969,31 259,15 10  
Вранштица 41 1,1459 783,04 179,45 10  
Вранштица 42 1,1539 845,68 195,16 10  
Вранштица 43 0,6260 1.514,33 189,59 10  
Вранштица 44 1,4791 2.385,01 705,53 10  
Вранштица 45 1,1472 477,00 109,44 10  
Горња Злегиња 46 1,1833 6.446,31 1.525,58 10  
Горња Злегиња 47 0,3739 7.001,93 523,60 1  
Горњи Вратари 48 1,0500 4.873,43 1.023,42 1  

 

Горњи Вратари 49 0,7538 1.435,20 216,37 10  
Горњи Вратари 50 0,9001 4.738,91 853,09 10  
Горњи Вратари 51 1,6801 4.882,38 1.640,57 10  
Горњи Ступањ 52 0,1086 6.232,87 135,37 10  
Горњи Ступањ 53 0,1531 7.001,96 214,40 10  
Грчак 54 0,1021 969,34 19,79 10  
Дашница 55 0,9760 6.232,83 1.216,65 1  
Дашница 56 0,1018 5.387,82 109,69 10  
Доброљубц и 58 0,5065 3.054,97 309,46 10  
Доброљубц и 59 0,5613 5.526,72 620,43 10  
Доброљубц и 60 7,8290 1.400,38 2.192,71 10  
Доброљубц и 61 0,1318 2.101,14 55,38 10  
Доњи Вратари 62 2,5292 6.232,83 3.152,81 10  
Дренча 63 0,0941 6.232,84 117,30 10  
Дренча 64 1,8580 3.924,37 1.458,29 10  
Јелакци 65 0,3756 2.385,01 179,16 10  
Јелакци 66 0,4733 646,61 61,20 10  
Јелакци 67 3,6790 1.125,35 828,03 10  
Јелакци 68 2,4059 768,13 369,61 10  
Јелакци 69 3,3142 477,00 316,17 10  
Јелакци 70 3,4159 477,00 325,87 10  
Јелакци 71 0,3222 3.231,84 208,26 10  
Јелакци 72 3,8098 477,00 363,45 10  
Јелакци 73 0,3103 476,99 29,60 10  
Јелакци 74 0,2002 477,02 19,10 10  
Јелакци 75 4,3972 563,77 495,80 10  
Јелакци 76 0,7554 613,90 92,74 10  
Јелакци 77 1,2708 969,31 246,36 10  
Јелакци 78 5,1231 477,00 488,74 10  
Јелакци 79 1,6759 969,31 324,89 10  
Јелакци 80 3,8332 627,30 480,91 10  
Јелакци 81 0,2752 3.231,83 177,88 10  
Јелакци 82 2,1645 646,60 279,91 10  
Козница 84 1,3873 1.471,82 408,37 10  
Козница 85 3,1940 969,31 619,19 10  
Козница 86 0,4733 2.264,17 214,32 10  
Козница 87 0,1883 3.231,86 121,71 10  
Козница 88 1,7987 784,40 282,18 10  
Латковац 89 0,5652 1.607,02 181,65 10  
Латковац 90 0,1207 969,35 23,40 10  

 

Лесеновци 91 0,3622 4.847,46 351,15 10  
Лесковица 92 1,2738 2.374,93 605,03 10  
Лесковица 93 2,8462 1.089,18 620,00 10  
Лесковица 94 1,2312 2.770,88 682,30 10  
Лесковица 95 0,8007 1.874,10 300,11 10  
Лесковица 96 0,1046 3.231,84 67,61 10  
Лесковица 97 0,0253 969,17 4,90 10  
Лесковица 98 0,4096 4.733,18 387,74 10  
Новаци 99 0,0694 1.246,11 17,29 10  
Плеш 100 0,3597 1.713,15 123,24 10  
Плеш 101 0,5076 6.074,84 616,71 10  
Плеш 102 0,2547 5.012,80 255,35 1  
Плеш 103 10,7605 784,40 1.688,10 10  
Плоча 104 5,4856 947,96 1.040,02 10  
Плоча 105 0,9002 951,00 171,21 10  
Плоча 106 0,4665 1.631,19 152,19 10  
Плоча 107 1,1150 1.066,30 237,78 10  
Плоча 108 1,8696 969,31 362,44 10  
Плоча 109 2,7832 1.275,62 710,06 10  
Плоча 110 4,3484 2.385,01 2.074,19 10  
Плоча 111 15,3791 2.788,14 8.575,81 10  
Плоча 112 0,4032 969,32 78,16 10  
Плоча 113 2,4569 1.136,18 558,29 10  
Плоча 114 2,1328 3.231,84 1.378,57 10  
Плоча 115 0,6634 669,51 88,83 10  
Плоча 116 0,8643 2.385,01 412,27 10  
Плоча 117 9,9598 477,00 950,16 10  
Плоча 118 1,7777 1.240,66 441,10 10  
Плоча 119 0,6261 969,30 121,37 10  
Плоча 120 0,6560 1.177,77 154,52 10  
Плоча 121 1,6447 3.231,84 1.063,08 10  
Плоча 122 1,4795 3.231,84 956,30 10  
Ракља 123 0,5714 1.108,30 126,65 10  
Ратаје 124 1,2734 6.232,83 1.587,37 10  
Ратаје 125 1,6227 6.232,83 2.022,80 10  
Ратаје 126 0,4936 6.232,82 615,30 10  
Ратаје 127 0,1682 2.769,14 93,15 10  
Ратаје 128 1,3252 6.232,83 1.651,95 1  
Ратаје 129 0,2721 6.450,79 351,05 10  
Ржаница 130 0,5336 969,30 103,44 10  
Ржаница 131 0,4735 1.773,39 167,94 10  
Ржаница 132 0,3865 1.042,41 80,57 10  
Рогавчина 133 1,0641 784,40 166,93 10  
Рогавчина 134 0,7799 2.776,50 433,07 10  
Рогавчина 135 1,7100 964,33 329,80 10  
Рогавчина 136 3,6003 784,40 564,81 10  
Рогавчина 137 1,0610 1.177,78 249,92 10  
Рогавчина 138 1,9669 1.289,13 507,11 10  

 

Рогавчина 139 2,6831 871,57 467,70 10  
Рогавчина 140 0,4775 828,73 79,14 10  
Рогавчина 141 1,4814 969,31 287,18 10  
Рогавчина 142 1,9981 897,14 358,51 10  
Рогавчина 143 1,0126 2.292,96 464,37 10  
Рогавчина 144 0,8173 969,31 158,44 10  
Рогавчина 145 0,6541 969,32 126,80 10  
Рогавчина 146 0,9789 2.344,45 458,99 10  
Рогавчина 147 2,8547 1.266,49 723,08 10  
Рокци 148 0,2623 2.385,02 125,11 10  
Рокци 149 0,3172 646,60 41,02 10  
Рокци 150 25,5635 646,60 3.305,87 10  
Рокци 151 1,0536 2.129,85 448,80 10  
Руденице 152 0,9326 2.983,58 556,49 10  
Стањево 153 0,1110 5.845,23 129,76 10  
Стањево 154 0,2103 6.960,68 292,77 1  
Стањево 155 0,3655 7.694,47 562,47 1  
Стањево 156 1,2028 5.691,51 1.369,15 10  
Старци- Поповци 158 9,7323 6.232,83 12.131,95 10  
Старци- Поповци 159 1,4507 4.847,76 1.406,53 10  
Стрменица 160 1,0214 784,40 160,23 10  
Стрменица 161 0,7917 784,40 124,20 10  
Стрменица 162 1,3491 1.209,17 326,25 10  
Стрменица 163 0,8749 784,40 137,25 10  
Стрменица 164 0,7518 1.164,37 175,07 10  
Стрменица 165 0,2576 1.682,84 86,70 10  
Стрменица 166 0,7608 2.530,88 385,09 10  
Стрменица 167 0,0791 784,45 12,41 10  
Стрменица 168 2,2987 784,40 360,62 10  
Стубал 169 0,0721 6.232,87 89,87 10  
Стубал 170 0,0995 7.001,91 139,33 10  
Стубал 171 2,9005 7.694,46 4.463,55 10  
Стубал 172 0,0646 6.926,78 89,49 10  
Стубал 173 0,2594 7.694,45 399,18 10  
Стубал 174 0,0618 7.694,50 95,10 10  
Суботица 175 0,1488 7.001,95 208,37 10  
Суботица 176 0,1930 7.001,92 270,27 10  
Трнавци 177 0,2533 3.497,99 177,20 10  
Трнавци 178 0,9852 969,31 190,99 10  
Трнавци 179 0,2048 4.847,75 198,56 10  
Тулеш 180 0,3491 1.400,49 97,78 10  
Шљивово 181 0,2162 5.540,29 239,56 10  
Шљивово 182 0,1067 1.108,25 23,65 10  
Доњи Ступањ 185 0,7222 986,51 142,49 10  
Доњи Ступањ 186 0,3470 3.924,38 272,35 10  

 

Доњи Ступањ 187 0,6031 4.217,76 508,74 10  
Доњи Ступањ 188 0,1285 1.709,81 43,94 10  
Доњи Ступањ 189 0,2912 3.231,83 188,22 10  
Доњи Ступањ 190 0,0850 4.524,71 76,92 10  
Доњи Ступањ 191 0,2543 4.847,78 246,55 10  
Лаћислед 192 0,0542 5.059,04 54,84 10  
Укупно   268,4501        

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Контакт особа Радица Џамић Старинац, тел. 037/3751-069.

 

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

 

КО Дана Од (часова)
Боботе 25.09.2019 15,30
Ботурићи 25.09.2019 15,30
Бзенице 25.09.2019 15,30
Дашница 25.09.2019 15,30
Доброљубци 25.09.2019 15,30
Доњи Ступањ 25.09.2019 15,30
Доњи Вратари 25.09.2019 15,30
Дренча 25.09.2019 15,30
Горња Злегиња 25.09.2019 15,30
Горњи Ступањ 25.09.2019 15,30
Горњи Вратари 25.09.2019 15,30
Грчак 25.09.2019 15,30
Јелакци 25.09.2019 15,30
Козница 25.09.2019 15,30
Лаћислед 25.09.2019 15,30
Латковац 25.09.2019 15,30
Лесеновци 25.09.2019 15,30
Лесковица 25.09.2019 15,30
Новаци 25.09.2019 15,30
Плеш 26.09.2019 15,30

 

Плоча 26.09.2019 15,30
Ракља 26.09.2019 15,30
Ратаје 26.09.2019 15,30
Рогавчина 26.09.2019 15,30
Рокци 26.09.2019 15,30
Руденице 26.09.2019 15,30
Ржаница 26.09.2019 15,30
Шљивово 26.09.2019 15,30
Стањево 26.09.2019 15,30
Старци-Поповци 26.09.2019 15,30
Стрменица 26.09.2019 15,30
Стубал 26.09.2019 15,30
Суботица 26.09.2019 15,30
Трнавци 26.09.2019 15,30
Тулеш 26.09.2019 15,30
Велика Врбница Горња 26.09.2019 15,30
Веља Глава 26.09.2019 15,30
Витково 26.09.2019 15,30
Вранштица 26.09.2019 15,30
Вражогрнци 26.09.2019 15,30

 

 

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и

** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

 

 1. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

 

 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу

прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом

 1. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
  • лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,
  • извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
  • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
  • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
 • за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 • за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

 1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840- 741522843-14

 

 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 3. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 4. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
  • су у пасивном статусу;
  • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
  • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
  • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
  • су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
  • су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5.овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине АЛЕКСАНДРОВАЦ. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: На предњој страни:

 

 • Адреса: општина АЛЕКСАНДРОВАЦ, улица и број: Јаше Петровића бр. , Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

     – Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

 • Број јавног надметања (навести и КО) На задњој страни:
 • име и презиме/назив и адреса понуђача

 

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 27.09.2019. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине АЛЕКСАНДРОВАЦ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ, улица и број: Јаше Петровића 26 и то:

 

КО Дана Почетак у (часова)
Боботе 03.10.2019 15
Ботурићи 03.10.2019 15
Бзенице 03.10.2019 15
Дашница 03.10.2019 15
Доброљубци 03.10.2019 15
Доњи Ступањ 03.10.2019 15
Доњи Вратари 03.10.2019 15
Дренча 03.10.2019 15
Горња Злегиња 03.10.2019 15
Горњи Ступањ 03.10.2019 15
Горњи Вратари 03.10.2019 15
Грчак 03.10.2019 15
Јелакци 03.10.2019 15
Козница 03.10.2019 15
Лаћислед 03.10.2019 15
Латковац 03.10.2019 15
Лесеновци 03.10.2019 15
Лесковица 03.10.2019 15
Новаци 03.10.2019 15
Плеш 04.10.2019 15
Плоча 04.10.2019 15
Ракља 04.10.2019 15
Ратаје 04.10.2019 15
Рогавчина 04.10.2019 15
Рокци 04.10.2019 15
Руденице 04.10.2019 15
Ржаница 04.10.2019 15
Шљивово 04.10.2019 15
Стањево 04.10.2019 15
Старци-Поповци 04.10.2019 15

 

Стрменица 04.10.2019 15
Стубал 04.10.2019 15
Суботица 04.10.2019 15
Трнавци 04.10.2019 15
Тулеш 04.10.2019 15
Велика Врбница Горња 04.10.2019 15
Веља Глава 04.10.2019 15
Витково 04.10.2019 15
Вранштица 04.10.2019 15
Вражогрнци 04.10.2019 15

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине АЛЕКСАНДРОВАЦ.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у « Службеном листу, сајту општине Александровац, огласној табли », с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Председник општине 

 Број: 020-261-13/2019-01                                                                                                                                                                                                                                                            Председник општине 

Дана: 03.09.2019. године                                                                                                                                                                                                                                                                Др Мирко Михајловић 

 

Print Friendly, PDF & Email