«

»

дец 28

Oглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 1 Одлуке о

одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9/2019), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 28.12.2021. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима првог круга у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) 50% Период закупа Степен заштите
Александро вац 1 0,0261 2.110,73 27,54 15  
Бзенице 4 0,5275 2.942,10 775,98 15  
Бзенице 5 0,7735 1.580,52 611,27 15  
Бзенице 6 0,5207 4.040,10 1.051,84 15  
Бзенице 7 1,1063 2.435,17 1.347,01 15  
Бзенице 8 1,1860 3.653,35 2.166,44 15  
Ботурићи 9 0,2885 2.957,26 426,58 15  
Ботурићи 10 0,0846 4.870,33 206,02 15  
Ботурићи 11 2,0058 7.305,52 7.326,71 15  
Ботурићи 12 0,9780 2.957,25 1.446,10 15  
Ботурићи 13 0,3238 7.305,53 1.182,76 15  
Ботурићи 14 0,7508 7.305,51 2.742,49 15  
Ботурићи 15 0,0557 7.305,57 203,46 15  
Велика Врбница Горња 16 1,1923 7.305,52 4.355,19 15  
Велика Врбница Горња 17 0,2849 2.957,25 421,26 15  
Веља Глава 18 0,1443 3.594,53 259,35 15  
Веља Глава 19 0,1160 1.182,93 68,61 15  

Витково 20 0,2823 11.597,34 1.636,97 15  
Витково 21 0,2500 10.553,20 1.319,15 15  
Витково 22 0,4457 10.553,20 2.351,78 15  
Вранштица 23 1,0880 2.435,17 1.324,73 15  
Вранштица 24 0,3725 1.571,17 292,63 15  
Вранштица 25 0,8147 777,94 316,90 15  
Вранштица 26 0,5839 2.435,18 710,95 15  
Вранштица 27 0,6614 973,59 321,97 15  
Вранштица 28 1,1539 1.597,90 921,91 15  
Вранштица 29 0,4734 3.025,39 716,11 15  
Вранштица 30 1,4791 3.594,55 2.658,35 15  
Вранштица 31 1,1472 718,44 412,10 15  
Вранштица 32 0,7529 2.435,17 916,72 15  
Вранштица 33 0,6463 2.435,17 786,93 15  
Вранштица 34 0,1232 5.914,53 364,33 15  
Вранштица 35 0,4845 5.914,51 1.432,79 15  
Вранштица 36 0,0751 5.914,51 222,09 15  
Вранштица 37 0,0792 5.914,52 234,21 15  
Горња Злегиња 38 1,0645 9.725,31 5.176,30 15  
Горња Злегиња 39 0,3739 10.553,20 1.972,92 15  
Горња Злегиња 40 0,1188 10.553,20 626,86 15  
Горњи Вратари 41 0,0556 8.349,64 232,12 15  
Горњи Вратари 42 0,6377 9.393,82 2.995,22 15  
Горњи Вратари 43 1,6381 7.305,52 5.983,59 15  
Горњи Ступањ 44 0,1086 9.393,83 510,08 15  
Горњи Ступањ 45 0,1531 10.553,17 807,85 15  
Грчак 46 0,1021 1.461,61 74,61 15  
Дашница 47 0,0722 9.393,77 339,12 15  
Дашница 48 0,1018 8.120,33 413,33 15  
Дашница 49 0,1057 2.110,60 111,55 15  
Дашница 50 0,1960 9.393,83 920,59 15  
Дашница 51 0,2028 9.393,84 952,53 15  
Доброљубц и 52 0,2807 7.437,44 1.043,85 15  
Доброљубц и 53 0,5613 8.329,20 2.337,59 15  
Доброљубц и 54 0,0825 5.277,21 217,68 15  
Доброљубц и 55 0,0594 8.349,66 247,99 15  
Доброљубц и 56 0,5272 2.110,64 556,36 15  

 

Доброљубц и 57 37,9444 1.461,57 27.729,20 15  
Дренча 58 0,0941 9.393,84 441,98 15  
Дренча 59 1,8580 5.914,50 5.494,57 15  
Јелакци 60 0,3756 3.594,54 675,06 15  
Јелакци 61 0,8138 866,83 352,71 15  
Јелакци 62 0,6813 4.870,34 1.659,08 15  
Јелакци 63 0,6560 1.645,43 539,70 15  
Јелакци 64 2,9614 718,44 1.063,79 15  
Јелакци 65 3,4159 718,44 1.227,06 15  
Јелакци 66 0,3222 4.870,33 784,61 15  
Јелакци 67 3,8098 718,44 1.368,56 15  
Јелакци 68 0,3103 718,43 111,47 15  
Јелакци 69 0,2002 718,43 71,92 15  
Јелакци 70 4,3972 718,44 1.579,56 15  
Јелакци 71 0,7554 924,74 349,27 15  
Јелакци 72 5,1231 718,44 1.840,32 15  
Јелакци 73 1,6759 2.435,17 2.040,55 15  
Јелакци 74 3,8332 960,82 1.841,51 15  
Јелакци 75 0,2752 4.870,35 670,16 15  
Јелакци 76 2,1645 973,59 1.053,67 15  
Јелакци 77 1,1022 973,59 536,55 15  
Јелакци 78 0,5157 973,59 251,04 15  
Јелакци 79 4,4340 718,44 1.592,78 15  
Јелакци 80 0,1857 4.870,33 452,21 15  
Јелакци 81 6,2150 718,44 2.232,55 15  
Јелакци 82 1,8021 718,44 647,35 15  
Јелакци 83 5,7112 718,44 2.051,58 15  
Јелакци 84 0,3044 718,43 109,35 15  
Јелакци 85 1,0575 973,59 514,79 15  
Јелакци 86 0,3444 973,58 167,65 15  
Јелакци 87 10,4756 718,44 3.763,05 15  
Јелакци 88 0,2574 3.594,56 462,62 15  
Јелакци 89 6,8835 816,15 2.808,99 15  
Јелакци 90 0,0860 718,49 30,89 15  
Јелакци 91 0,3987 4.870,33 970,90 15  
Јелакци 92 1,2708 4.870,34 3.094,61 15  
Јелакци 93 0,1029 4.870,36 250,58 15  
Козница 94 1,2011 2.335,18 1.402,39 15  
Козница 95 0,4733 3.850,73 911,28 15  
Козница 96 0,1883 4.870,37 458,54 15  
Козница 97 1,7987 1.182,90 1.063,84 15  
Козница 98 0,1450 3.594,55 260,60 15  
Козница 99 0,1737 718,42 62,40 15  
Козница 100 3,1940 5.914,50 9.445,46 15  
Латковац 101 0,5652 2.422,40 684,57 15  
Латковац 102 0,0971 1.461,59 70,96 15  
Лесеновци 103 0,0549 1.461,57 40,12 15  

 

Лесковица 104 0,9346 4.690,82 2.192,02 15  
Лесковица 105 2,1566 2.143,44 2.311,27 15  
Лесковица 106 1,2312 4.283,87 2.637,15 15  
Лесковица 107 0,2683 4.906,52 658,21 15  
Лесковица 108 0,1046 4.870,36 254,72 15  
Лесковица 109 0,0253 1.461,66 18,49 15  
Лесковица 110 0,4096 7.161,65 1.466,70 15  
Лесковица 111 0,1043 4.870,37 253,99 15  
Лесковица 112 0,3172 2.435,18 386,22 15  
Лесковица 113 0,1183 2.435,16 144,04 15  
Лесковица 114 0,2159 7.305,51 788,63 15  
Лесковица 115 0,3392 7.305,51 1.239,02 15  
Лесковица 116 0,1771 1.669,68 147,85 15  
Плеш 117 0,5076 9.155,61 2.323,70 15  
Плеш 118 0,0607 8.349,59 253,41 15  
Плеш 119 0,4801 1.182,90 283,96 15  
Плоча 120 4,3226 952,33 2.058,27 15  
Плоча 121 0,0651 1.797,85 58,52 15  
Плоча 122 0,3297 3.202,12 527,87 15  
Плоча 123 1,0586 2.435,17 1.288,94 15  
Плоча 124 1,4512 3.067,45 2.225,75 15  
Плоча 125 1,3241 973,59 644,57 15  
Плоча 126 0,4032 2.435,17 490,93 15  
Плоча 127 0,7348 3.035,68 1.115,31 15  
Плоча 128 1,1669 4.870,34 2.841,60 15  
Плоча 129 0,3366 1.178,10 198,28 15  
Плоча 130 0,3456 3.594,56 621,14 15  
Плоча 131 9,9598 718,44 3.577,76 15  
Плоча 132 1,3692 973,59 666,52 15  
Плоча 133 0,6261 2.435,17 762,33 15  
Плоча 134 0,6560 2.957,26 969,98 15  
Плоча 135 1,6447 4.870,34 4.005,12 15  
Плоча 136 1,4795 4.870,34 3.602,83 15  
Плоча 137 0,4940 973,58 240,48 15  
Плоча 138 7,1736 718,44 2.576,90 15  
Плоча 139 0,4898 2.435,18 596,37 15  
Плоча 140 13,6520 973,59 6.645,73 15  
Плоча 141 0,7192 973,60 350,10 15  
Плоча 142 1,0639 973,59 517,90 15  
Плоча 143 0,5689 973,60 276,94 15  
Плоча 144 0,7635 4.870,33 1.859,25 15  
Плоча 145 3,8443 3.120,98 5.998,98 15  
Плоча 146 11,3325 4.870,34 27.596,56 15  
Плоча 147 0,2012 4.870,33 489,96 15  
Плоча 148 0,3816 2.503,30 477,63 15  
Плоча 149 1,2303 2.435,17 1.497,99 15  
Плоча 150 0,1441 2.435,18 175,45 15  
Плоча 151 0,9659 4.870,34 2.352,13 15  

 

Плоча 152 0,4998 973,59 243,30 15  
Плоча 153 0,0988 4.870,34 240,59 15  
Плоча 154 1,0118 4.870,34 2.463,91 15  
Плоча 155 0,1368 4.870,32 333,13 15  
Плоча 156 0,4918 4.870,33 1.197,62 15  
Плоча 157 1,7974 973,59 874,97 15  
Плоча 158 0,2751 973,57 133,92 15  
Плоча 159 0,4085 4.870,33 994,77 15  
Ракља 160 0,1747 9.393,82 820,55 15  
Ратаје 161 0,8988 9.393,83 4.221,58 15  
Ратаје 162 0,9962 9.393,82 4.679,06 15  
Ратаје 163 0,4936 9.393,82 2.318,39 15  
Ратаје 164 0,0411 10.553,28 216,87 15  
Ратаје 165 1,3252 9.393,82 6.224,35 15  
Ратаје 166 0,3746 9.393,81 1.759,46 15  
Ратаје 167 0,6265 10.553,20 3.305,79 15  
Ратаје 168 0,2721 10.553,22 1.435,76 15  
Ратаје 169 0,1271 10.553,19 670,66 15  
Рогавчина 170 1,0641 1.182,90 629,36 15  
Рогавчина 171 0,7799 4.184,29 1.631,67 15  
Рогавчина 172 0,5022 2.320,47 582,67 15  
Рогавчина 173 2,6831 1.773,26 2.378,92 15  
Рогавчина 174 0,4775 1.483,18 354,11 15  
Рогавчина 175 1,4814 2.435,17 1.803,73 15  
Рогавчина 176 0,1713 1.182,90 101,32 15  
Рогавчина 177 0,8173 2.435,16 995,13 15  
Рогавчина 178 0,6541 2.435,16 796,42 15  
Рогавчина 179 0,9789 3.023,05 1.479,63 15  
Рогавчина 180 0,4647 1.182,89 274,85 15  
Рогавчина 181 0,3019 2.138,29 322,78 15  
Рогавчина 182 0,1018 1.182,91 60,21 15  
Рогавчина 183 0,3722 3.594,55 668,95 15  
Рогавчина 184 10,4842 1.461,57 7.661,70 15  
Рогавчина 185 0,5802 4.870,34 1.412,89 15  
Рогавчина 186 0,6276 4.870,35 1.528,31 15  
Рогавчина 187 0,0389 4.870,44 94,73 15  
Рогавчина 188 3,5614 4.870,34 8.672,61 15  
Рокци 189 0,2623 3.594,55 471,43 15  
Рокци 190 0,3172 973,58 154,41 15  
Рокци 191 25,5635 973,59 12.444,18 15  
Рокци 192 1,0536 3.385,58 1.783,53 15  
Рокци 193 0,5677 973,60 276,35 15  
Рокци 194 0,0763 3.594,50 137,13 15  
Рокци 195 1,5125 718,44 543,32 15  
Рокци 196 9,7214 973,59 4.732,33 15  
Рокци 197 7,6422 973,59 3.720,18 15  
Рокци 198 1,1680 973,59 568,58 15  
Рокци 199 0,0586 973,55 28,53 15  

 

Рокци 200 0,0274 3.594,53 49,25 15  
Руденице 201 0,8380 4.870,33 2.040,67 15  
Стањево 202 0,0949 11.597,37 550,29 15  
Стањево 203 0,3655 11.597,35 2.119,42 15  
Стањево 204 0,0645 10.553,18 340,34 15  
Стањево 205 0,0509 11.597,45 295,15 15  
Старци- Поповци 208 1,4507 7.305,52 5.299,06 15  
Старци- Поповци 209 9,7323 7.305,52 35.549,76 15  
Стрменица 210 0,6838 1.182,90 404,43 15  
Стрменица 211 0,6060 2.616,57 792,82 15  
Стрменица 212 0,5509 1.373,77 378,40 15  
Стрменица 213 0,5461 1.182,90 322,99 15  
Стрменица 214 0,7518 2.181,54 820,04 15  
Стрменица 215 0,2576 2.536,76 326,74 15  
Стрменица 216 0,7608 3.814,22 1.450,93 15  
Стрменица 217 0,0791 1.182,93 46,78 15  
Стрменица 218 2,2987 1.182,90 1.359,57 15  
Стрменица 219 0,1429 1.182,93 84,52 15  
Стрменица 220 0,0566 1.182,86 33,48 15  
Стрменица 221 0,0834 7.305,52 304,64 15  
Стрменица 222 0,1132 4.870,32 275,66 15  
Стрменица 223 0,0440 4.870,23 107,15 15  
Стрменица 224 0,6410 2.435,16 780,47 15  
Стрменица 225 0,4107 1.182,91 242,91 15  
Стрменица 226 0,3525 7.305,53 1.287,60 15  
Стрменица 227 0,0306 7.305,56 111,77 15  
Стрменица 228 0,0420 7.305,48 153,42 15  
Стрменица 229 0,0297 7.305,39 108,49 15  
Стрменица 230 0,0454 3.594,49 81,60 15  
Стрменица 231 0,3376 7.305,51 1.233,17 15  
Стубал 232 0,0721 9.393,76 338,65 15  
Стубал 233 0,0995 10.553,17 525,02 15  
Стубал 234 2,0088 11.597,35 11.648,38 15  
Стубал 235 0,0236 11.597,46 136,85 15  
Стубал 236 0,2594 11.597,34 1.504,18 15  
Стубал 237 0,0618 11.597,41 358,36 15  
Стубал 238 0,8917 11.597,35 5.170,68 15  
Стубал 239 0,0410 10.922,44 223,91 15  
Суботица 240 0,1488 10.553,23 785,16 15  
Трнавци 241 0,2533 5.272,64 667,78 15  
Трнавци 242 0,2048 7.305,52 748,09 15  
Трнавци 243 0,1215 1.461,56 88,79 15  
Трнавци 244 0,4745 1.461,56 346,76 15  
Шљивово 245 0,2162 8.349,68 902,60 15  
Шљивово 246 0,1067 1.669,73 89,08 15  

 

Доњи Ступањ 247 0,7222 1.487,44 537,11 15  
Доњи Ступањ 248 0,2920 5.914,49 863,52 15  
Доњи Ступањ 249 0,6031 6.356,64 1.916,84 15  
Доњи Ступањ 250 0,1285 2.872,14 184,53 15  
Доњи Ступањ 251 0,0270 4.870,37 65,75 15  
Доњи Ступањ 252 0,0850 5.842,94 248,32 15  
Доњи Ступањ 253 0,2543 7.305,51 928,90 15  
Доњи Ступањ 254 0,0674 1.669,73 56,27 15  
Доњи Ступањ 255 0,2642 8.349,66 1.102,99 15  
Лаћислед 256 0,0542 9.393,91 254,57 15  
Лаћислед 257 0,2865 9.393,82 1.345,66 15  
Мрмош 258 0,2123 8.254,73 876,24 15  
Мрмош 259 0,0454 8.349,78 189,54 15  
Укупно   339,8254        

 

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 11 до 15 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

Контакт особа Радица Џамић Старинац, тел. 037/3751-069.

 

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

 

 

КО Дана Од (часова)
Александровац 11.01.2022 10
Ботурићи 11.01.2022 10
Бзенице 11.01.2022 10
Дашница 11.01.2022 10
Доброљубци 11.01.2022 10
Доњи Ступањ 11.01.2022 10
Дренча 11.01.2022 10

 

Горња Злегиња 11.01.2022 10
Горњи Ступањ 11.01.2022 10
Горњи Вратари 11.01.2022 10
Грчак 11.01.2022 10
Јелакци 11.01.2022 10
Козница 11.01.2022 10
Лаћислед 11.01.2022 10
Латковац 11.01.2022 10
Лесеновци 11.01.2022 10
Лесковица 11.01.2022 10
Мрмош 11.01.2022 10
Плеш 11.01.2022 10
Плоча 11.01.2022 10
Ракља 11.01.2022 10
Ратаје 11.01.2022 10
Рогавчина 11.01.2022 10
Рокци 11.01.2022 10
Руденице 11.01.2022 10
Шљивово 11.01.2022 10
Стањево 11.01.2022 10
Старци-Поповци 11.01.2022 10
Стрменица 11.01.2022 10
Стубал 11.01.2022 10
Суботица 11.01.2022 10
Трнавци 11.01.2022 10
Велика Врбница Горња 11.01.2022 10
Веља Глава 11.01.2022 10
Витково 11.01.2022 10
Вранштица 11.01.2022 10

 

 

 

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 5. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној

 

својини има:

 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и

налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на

подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног

земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
  • за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
  • за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус .

 

 1. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

 1. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.

 

 

 1. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840-1147804- 22, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.

 

 1. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.

 

 1. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.

 

 1. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
 • су у пасивном статусу;
 • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
 • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
 • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
 • су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
 • су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом:
 • за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-доказ о месту пребивалишта три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа;

-као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);

-за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-доказ о месту пребивалишта три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање;

-као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план (не старији од шест месеци);

-за правно лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);

-као доказ да има седиште на подручју јединице локалне самоуправе у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ;

 • за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује следећом докуменатацијом:

-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.

 

 

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:

 

 • за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу III тачка 1. овог огласа и доказ о уплати депозита;
 1. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
 2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. овог огласа;

 

Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

 

Рок пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана 13.01.2022. године.

 

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће, и то:

 

КО Дана Почетак у (часова)
Александровац 21.01.2022 11:00
Ботурићи 21.01.2022 11:00
Бзенице 21.01.2022 11:00
Дашница 21.01.2022 11:00
Доброљубци 21.01.2022 11:00
Доњи Ступањ 21.01.2022 11:00
Дренча 21.01.2022 11:00
Горња Злегиња 21.01.2022 11:00
Горњи Ступањ 21.01.2022 11:00
Горњи Вратари 21.01.2022 11:00
Грчак 21.01.2022 11:00
Јелакци 21.01.2022 11:00
Козница 21.01.2022 11:00
Лаћислед 21.01.2022 11:00
Латковац 21.01.2022 11:00
Лесеновци 21.01.2022 11:00
Лесковица 21.01.2022 11:00
Мрмош 21.01.2022 11:00
Плеш 21.01.2022 11:00
Плоча 21.01.2022 11:00
Ракља 21.01.2022 11:00
Ратаје 21.01.2022 11:00
Рогавчина 21.01.2022 11:00
Рокци 21.01.2022 11:00
Руденице 21.01.2022 11:00
Шљивово 21.01.2022 11:00
Стањево 21.01.2022 11:00
Старци-Поповци 21.01.2022 11:00
Стрменица 21.01.2022 11:00
Стубал 21.01.2022 11:00
Суботица 21.01.2022 11:00
Трнавци 21.01.2022 11:00
Велика Врбница Горња 21.01.2022 11:00
Веља Глава 21.01.2022 11:00
Витково 21.01.2022 11:00
Вранштица 21.01.2022 11:00

 

 

 

Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији.

 

На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и

 

коришћење пољопривредног земљишта.

 

Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда .

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине АЛЕКСАНДРОВАЦ.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли и званичној веб презентацији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Ова одлука се може објавити и у другим средствима јавног информисања, што не утиче на поступак јавног надметања.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Број: 020-944-5/2021-01

 Дана: 28.12.2021. године                                                               

       Председник општине

Др Мирко Михајловић

Print Friendly, PDF & Email