«

»

јун 17

ОГЛАС о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2016 “ на основу усвојеног Плана површина за лицитациону продају, расписује :

О Г Л А С
о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу
за постављање шатри и покретних тезги за време одржавања
спортско туристичке манифестације “Жупске јулске игре – Митрово Поље 2016”
( термин одржавања манифестације је 01. , 02., 03.. и 07. јул 2016. – четири дана )

 

 

Дају се усменим јавним надметањем локације за постављање шатри и покретних тезги за продају хране, пића и робе, на површинама утврђеним Планом за лицитациону продају локација, који је донео и усвојио Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2016 „, дана 17. 06.2016. године и то:

Локације за шатре:

– I на површини код чесме ( бивша барака ), димензија 15*10 = 150 м² по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно

– II код пчеларског института, димензија 10*30 =300 м² по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно.

Локације за постављање покретних тезги за продају робе, хране и пића:

– Двадесет осам покретних тезги ( 1 до 28), димензија 2*1 = 2 м², по почетној цени од 250 динара/m²/дневно за продају хране и пића, или 125 динара/m²/дневно за остале садржаје;

Право учешћа на јавном надметању за покретне тезге имају сва заинтересована физичка и правна лица, док за шатре лица која имају регистровану одговарајућу делатност.

Локације се дају у закуп за временски период од 01. јула до 07. јула 2016. године, на основу Одлуке Организационог одбора о избору најповољнијег понуђача, која је основ за закључење уговора о закупу.

Лицитациони корак на јавном надметању је 10 динара.

Јавно надметање и закључивање уговора о закупу уз претходну уплату излицитираног износа извршиће се дана 30. 06.2016. године са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине општине Александровац, Јаше Петровић 26, Александровац.

Ближе информације се могу добити на телефон 037-3552-440 и 751-029 .

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
СПОРТСКО ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
“ ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ – МИТРОВО ПОЉЕ 2016 „

Print Friendly, PDF & Email