«

»

јун 26

ОГЛАС – о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

                               Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2017 “ на основу усвојеног Плана површина за лицитациону продају, расписује :

 

О  Г  Л  А  С

о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

за постављање шатри и покретних тезги за време одржавања

спортско туристичке манифестације “Жупске јулске игре – Митрово Поље 2017”

( термин  одржавања  манифестације  је  06. , 07., 08.. и  09.  јул  2017. – четири дана )

 

          Дају се усменим јавним надметањем локације за постављање шатри и покретних тезги за продају хране, пића и  робе, на површинама утврђеним Планом за лицитациону продају локација, који је донео и усвојио  Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2017 „, дана  21. 06.2017. године и то:

 

                Локације за шатре:

 

             –   I  на површини код чесме ( бивша барака ), димензија  15*10 = 150 м²   по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно

                    

           –   II  код пчеларског института, димензија 10*30 =300 м²  по  почетној цени  од 40,00 динара/m²/дневно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

               Локације за постављање покретних тезги за продају робе, хране и пића:

              – Двадесет осам  покретних тезги ( 1  до 28), димензија  2*1 = 2 м², по почетној цени од 250 динара/m²/дневно  за продају хране и пића, или  125  динара/m²/дневно   за  остале  садржаје;                                                                                              

                Право учешћа на јавном надметању за покретне тезге имају сва заинтересована физичка и правна лица, док за шатре  лица која имају регистровану одговарајућу делатност.

                Локације се дају у закуп за временски период од  06. јула  до  09. јула  2017. године, на основу Одлуке Организационог одбора о  избору најповољнијег понуђача, која је основ за закључење уговора о закупу.

                Лицитациони корак на јавном надметању је 10 динара.

                Јавно надметање и закључивање уговора о закупу уз претходну уплату излицитираног износа извршиће се дана 04. 07.2017. године са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине општине Александровац, Јаше Петровић 26, Александровац.

                Ближе информације се могу добити на телефон     037-355-4551    и   3751-029  .

 

 

 

 

                                                                                                                             ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

                                                                             СПОРТСКО ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

                                                                         “ ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ – МИТРОВО ПОЉЕ 2017 „ 

Print Friendly, PDF & Email