«

»

авг 24

Oглас о јавној лицитацији

Р е п у б л и к а    С р б и ј а                                                                                              
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
 „ЖУПСКА БЕРБА 2017 “
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу члана 3. и 4. Одлуке о коришћењу јавних површина у данима Привредно-туристичке манифестације “Жупска берба“  (“Сл.лист општине Александровац”, број 8/2015) и Одлуке о расписивању и објављивању Огласа о јавној лицитацији за давање у закуп јавних површина за време привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2017 “, коју је донео Организациони одбор привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2017 “ , бр.020-218-5/2017-01 од 18. августа 2017.године  Организациони одбор „Жупска берба 2017 “ ,

о б ј а в љ у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2017 “

 

            Дају  се у закуп јавним надметањем  јавне површине за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације „ Жупска берба 2017 “ за обављање угоститељске делатности ( традиционална јела, роштиљ, печење и сл. ) у времену од   21. до  24. септембра 2017. године и то:

 

Редни број Положај локације Димензије и површина локације

( m² )

Почетни износ ком.таксе за лицитацију   (din/m²) Укупнипочетни  износ  за  лицитацију

( din )

1. код старе поште – бреза 6,0 х 8,00 = 48 3.000,00 144.000,00
2. тераса хотела „Грозд“ 5,00 х 25,00= 125 1.200,00 150.000,00
3. Код бивше „Комерцијалне банке“ – центар 10,00 х 5,00= 50 3.000,00 150.000,00
4. Код продавнице „Неопланта“- центар 5,00 x 11,00 = 55 3.000,00 165.000,00
5. код куће „Величковића“ 9,00 х 4,00 = 36 3.000,00 108.000,00

           

            Локација за постављање забавног парка  и игара за децу на локацији  „паркинг хале спортова“ у Крушевачкој улици по почетној цени од 400.000,00 динара на период од месец дана почев од 10. септембра 2017. године.      

            Право учешћа на јавној лицитацији имају сва правна лица и предузетници који поднесу доказ о регистрацији предузећа или радње за обављање одређене делатности и доказ о уплати депозита од 20% од почетне цене локације коју лицитирају на подрачун Општина Александровац, Општинска управа “Жупска берба”, број рачуна 840-741531843-77. Уколико учесник који је излицитирао локацију не закључи уговор о закупу или одустане од локације губи право на повраћај депозита.

            Јавна лицитација за давање у закуп локација  обавиће се дана    06. септембра 2017. године са почетком у 10 часова у просторијама општине Александровац – велика сала у улици Јаше Петровић, бр.26.

            Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 037-3751069.

 ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР

ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ЖУПСКА БЕРБА 2017“

 

Print Friendly, PDF & Email