«

»

авг 15

ОГЛАС О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУПЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ„ЖУПСКА БЕРБА 2019“

На основу Одлуке о коришћењу јавних површина у данима привредно-туристичке манифестације ,,Жупска берба“ (,,Службени лист општине Александровац“ број 13/19),

Организациони одбор привредно туристичке манифестације „Жупска берба 2019“ на седници одржаној 15. августа 2019. године донело је

 

ОДЛУКУ И ОБЈАВЉУЈЕ

ОГЛАС

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2019“

 

            Дају  се у закуп јавним надметањем  јавне површине за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2019“  за обављање угоститељске делатности ( традиционална јела, роштиљ, печење и сл. ) у времену од  19. до  22. септембра 2019. године и то:

 

Редни број Положај локације Димензије и површина локације

( m² )

Почетни износ ком.таксе за лицитацију   (din/m²) Укупни почетни  износ  за  лицитацију

( din )

1. Kод старе поште – бреза 6,0 х 8,00 = 48,00 3.000,00 144.000,00
2. Код бивше „Комерцијалне банке“ – центар (код пекаре) 10,00 х 5,00= 50,00 3.000,00 150.000,00
3. Код продавнице „Неопланта“- центар 5,00 x 11,00 = 55,00 3.000,00 165.000,00
4 код куће „Величковића“ 9,00 х 4,00 = 36,00 3.000,00 108.000,00
5 Код ресторана “Бубамара” 10,00 х 3,50 = 35,00 3.000,00 105.000,00

           

            Локација за постављање забавног парка  и игара за децу на локацији  „паркинг хале спортова“ у Крушевачкој улици по почетној цени од 400.000,00 динара на период од месец дана почев од 09. септембра 2019. године. 

            Право учешћа на јавној лицитацији имају сва правна лица и предузетници који поднесу доказ о регистрацији предузећа или радње за обављање одређене делатности и доказ о уплати депозита од 20% од почетне цене локације коју лицитирају на подрачун Општина Александровац, Општинска управа “Жупска берба”, број рачуна 840-742153843-66. Уколико учесник који је излицитирао локацију не закључи уговор о закупу или одустане од локације губи право на повраћај депозита.

            Јавна лицитација за давање у закуп локација  обавиће се дана    09. септембра 2019. године са почетком у 10:00  часова у просторијама општине Александровац – велика сала у улици Јаше Петровића, бр.26.

 

            Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 037-3751-145.

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР  ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2019“

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email