«

»

сеп 01

Oглас о јавној лицитацији за давање у закуп јавних површина

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
„ЖУПСКА БЕРБА 2015“
АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу решења општинског већа општине Александровац број 020-423/2014-01 од 27.08.2015. године, Организациони одбор „Жупска берба 2015“,

 о б ј а в љ у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2015“

Дају се у закуп јавним надметањем јавне површине за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2015“ за обављање угоститељске делатности ( традиционална јела, роштиљ, печење и сл. ) у времену од 24. септембра 2015. године до 27. септембра 2015. године и то:

Редни број Положај локације Димензије и површина локације( m² ) Почетни износ ком.таксе за лицитацију   (din/m²) Укупни износ за лицитацију( din )
1. код старе поште – бреза 6,0 х 8,00 = 48 3.000,00 144.000,00
2. тераса хотела „Грозд“ 5,00 х 25,00= 125 1.200,00 150.000,00
3. код „Комерцијалне банке“ -центар 10,00 х 5,00= 50 3.000,00 150.000,00
4. Код продавнице „Неопланта“ 5,00 x 11,00 = 55 3.000,00 165.000,00
5. код куће „Величковића“ 9,00 х 4,00 = 36 3.000,00 108.000,00
6 Испод продавнице „Перишић“(Плима Пек) 6,00 х 4,00= 24 3.000,00 72.000,00

Локација за постављање забавног парка и игара за децу на локацији испред „хале спортова“ по почетној цени од 400.000,00 динара на период од месец дана почев од 10. септембра 2015. године.

Право учешћа на јавној лицитацији имају сва правна лица и предузетници који поднесу доказ о регистрацији предузећа или радње за обављање одређене делатности и доказ о уплати депозита од 20% од почетне цене локације коју лицитирају на подрачун Општина Александровац, Општинска управа “Жупска берба”, број рачуна 840-741531843-77. Уколико учесник који је излицитирао локацију не закључи уговор о закупу или одустане од локације губи право на повраћај депозита.

Јавна лицитација за давање у закуп локација обавиће се дана   08. септембра 2015. године са почетком у 10,00 часова у просторијама општине Александровац-велика сала у улици Јаше Петровић, бр.26.

Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 037-3552-440.

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

  ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2015“

Print Friendly, PDF & Email