«

»

авг 25

Oглас – o јавној лицитацији за давање у закуп јавних површина

Р е п у б л и к а    С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
„ЖУПСКА БЕРБА 2016“ И
“МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ВИНА 2016.”
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу решења општинског већа општине Александровац број  020-470/2016-01од 22 .08.2016.
Организациони одбор „Жупска берба 2016“ и  “Међународни сајам вина 2016.”,

о б ј а в љ у ј е

 

 ОГЛАС

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2016“ И “МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ВИНА 2016.”

 

Дају  се у закуп јавним надметањем  јавне површине за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2016“ и “Међународни сајам вина 2016”. за обављање угоститељске делатности ( традиционална јела, роштиљ, печење и сл. ) у времену од   21. до  25. септембра 2016. године и то:

 

Редни број Положај локације Димензије и површина локације

( m² )

Почетни износ ком.таксе за лицитацију   (din/m²) Укупнипочетни  износ  за  лицитацију

( din )

1. код старе поште – бреза 6,0 х 8,00 = 48 3.000,00 144.000,00
2. тераса хотела „Грозд“ 5,00 х 25,00= 125 1.200,00 150.000,00
3. Код бивше „Комерцијалне банке“ – центар 10,00х 5,00= 50 3.000,00 150.000,00
4. Код продавнице „Неопланта“- центар 5,00 x 11,00 = 55 3.000,00 165.000,00
5. код куће „Величковића“ 9,00 х 4,00 = 36 3.000,00 108.000,00
6 Испод продавнице „Перишић“(Плима Пек) 6,00 х 4,00= 24 3.000,00 72.000,00

 

Локација за постављање забавног парка  и игара за децу на локацији  „паркингхале спортова“ у Крушевачкој улици по почетној цени од 400.000,00 динара на период од месец дана почев од 12. септембра 2016. године.

Право учешћа на јавној лицитацији имају сва правна лица и предузетници који поднесу доказ о регистрацији предузећа или радње за обављање одређене делатности и доказ о уплати депозита од 20% од почетне цене локације коју лицитирају на подрачун Општина Александровац, Општинска управа “Жупска берба”, број рачуна 840-741531843-77. Уколико учесник који је излицитирао локацију не закључи уговор о закупу или одустане од локације губи право на повраћај депозита.

Јавна лицитација за давање у закуп локација  обавиће се дана    07. септембра 2016. године са почетком у 10 часова у просторијама општине Александровац – велика сала у улици Јаше Петровић, бр.26.

 

Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 037-3552-440.

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР
ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕМАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ЖУПСКА БЕРБА 2016“ И МЕЂУНАРОДНИ  САЈАМ ВИНА 2016.

Print Friendly, PDF & Email