«

»

авг 26

Оглас о јавној лицитацији

На основу Одлуке о коришћењу јавних површина у данима Привредно-туристичке манифестације „ЖУПСКА БЕРБА“ (Сл.лист општине Александровац бр.13/19), Решења о одређивању јавних површина за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације„Жупска берба 2022“ које је донело Општинско већа број  020-557/2022-01  од  25. августа 2022. године и Одлуке о расписивању огласа о јавној лицитацији коју је Организациони одбор привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2022“ донео на седници одржаној 23. августа 2022. године, Комисија за оглашавање и спровођење  јавне лицитације за давање на коришћење јавних површина за вршење угоститељске делатности и делатности забавних паркова у данима привредно-туристичке манифестације ,,Жупска берба 2022“

 

ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС

О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2022“

 

            Дају  се у закуп јавним надметањем  јавне површине за постављање привремених објеката за време привредно-туристичке манифестације „Жупска берба 2022“  за обављање угоститељске делатности ( традиционална јела, роштиљ, печење и сл. ) у времену од  15. до  18. септембра 2022. године и то:

 

Редни број       Положај локације   Површина локације

                 ( m² )  

   Почетна цен                   (  дин. )
                   Површине за лицитацију     ( почетна цена 3.000,00 дин/м² )
1. код старе поште – бреза 6,0 х 8,00 = 48,00 144.000,00
2. Код бивше „Комерцијалне банке“ -центар 10,00 х 5,00=50,00 150.000,00
3. Код продавнице „Неопланта“ 5,00 x 11,00 = 55,00 165.000,00
4. Код куће „Величковића“ 9,00 х 4,00 = 36,00 108.000,00
5. Код ресторана „Бубамара” 10,00 х 3,50 = 35,00 105.000,00
6. Код објекта Бранка Перишића 14,00 х 4  =56,00 168.000,00

           

            Локација за постављање забавног парка  и игара за децу на локацији  „паркинг хале спортова“ у Крушевачкој улици по почетној цени од 400.000,00 динара на период од месец дана почев од 10. септембра 2022. године.

           

            Право учешћа на јавној лицитацији имају сва правна лица и предузетници који поднесу доказ о регистрацији предузећа или радње за обављање одређене делатности и доказ о уплати депозита од 20% од почетне цене локације коју лицитирају на подрачун Општина Александровац, Општинска управа “Жупска берба”, број подрачуна 840-1147804-22. Уколико учесник који је излицитирао локацију не закључи уговор о закупу или одустане од локације губи право на повраћај депозита.

            Јавна лицитација за давање у закуп локација  обавиће се дана    05. септембра 2022. године са почетком у 10:00  часова у просторијама Дома културе“Милосав Буца Мирковић..

 

            Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 037-3751-069 и 037-3554-551.

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР  ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКА БЕРБА 2022“

Комисија за оглашавање и спровођење  јавне лицитације за давање на коришћење јавних површина за вршење угоститељске делатности и делатности забавних паркова у данима привредно-туристичке манифестације ,,Жупска берба 2022“

 

Председник комисије

Горан Каровић,ср.

 

Print Friendly, PDF & Email