«

»

јун 23

OГ Л А С о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2015 “ на основу усвојеног Плана површина за лицитациону продају, расписује :

 

О  Г  Л  А  С

о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

за постављање шатри и покретних тезги за време одржавања

спортско туристичке манифестације “Жупске јулске игре – Митрово Поље 2015”

( термин  одржавања  манифестације  је  03. , 04., 05.. и  07.  јул  2015. – четири дана )

 

          Дају се усменим јавним надметањем локације за постављање шатри и покретних тезги за продају хране, пића и  робе, на површинама утврђеним Планом за лицитациону продају локација, који је донео и усвојио  Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2015 „, дана  22. 06.2015. године и то:

 

Локације за шатре:

–   I  на површини код чесме ( бивша барака ), димензија  15*10 = 150 м²   по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно

–   II  код пчеларског института, димензија 10*30 =300 м²  по  почетној цени  од 40,00 динара/m²/дневно.

 

Локације за постављање покретних тезги за продају робе, хране и пића:

– Двадесет осам  покретних тезги ( 1  до 28), димензија  2*1 = 2 м², по почетној цени од 250 динара/m²/дневно  за продају хране и пића, или  125  динара/m²/дневно   за  остале  садржаје;

Право учешћа на јавном надметању за покретне тезге имају сва заинтересована физичка и правна лица, док за шатре  лица која имају регистровану одговарајућу делатност.

Локације се дају у закуп за временски период од  03. јула  до  07. јула  2015. године, на основу Одлуке Организационог одбора о  избору најповољнијег понуђача, која је основ за закључење уговора о закупу.

Лицитациони корак на јавном надметању је 10 динара.

Јавно надметање и закључивање уговора о закупу уз претходну уплату излицитираног износа извршиће се дана 01. 07.2015. године са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине општине Александровац, Јаше Петровић 26, Александровац.

Ближе информације се могу добити на телефон     037-3552-440    и   751-029  .

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

СПОРТСКО ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

„ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ – МИТРОВО ПОЉЕ 2015 „

Print Friendly, PDF & Email