Одустанак од захтева

ОДУСТАНАК ОД ЗАХТЕВА У 2018. ГОДИНИ

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања +
1 350-4/2018-04 Вујић Слободан Александровац Изградња складишта пољоприврених производа –захтев за локацијске услове КП  2249,2250,2253 КО

Дренча

07.02.2018.год.
Print Friendly, PDF & Email