«

»

дец 27

Одлука о утврђивању резултата гласања за чланове Савета МЗ Доњи Ступањ одржаног 26. децембра 2021. године

На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, бр. 9/19), Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Александровац, на IV седници одржаној дана 26.12.2021. године, донела је

 

ОДЛУКУ

О

УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОЊИ СТУПАЊ ОДРЖАНОГ

26. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

 

 

I  Утврђују се резултати гласања за чланове Савета Месне заједнице Доњи Ступањ одржаног 26. децембра 2021. године, и то:

 

– Укупан број бирача уписаних у бирачки списак                        724

– Укупан број бирача који су гласали                                             185

– Укупан број важећих гласачких листића                                     185

– Укупан број неважећих гласачких листића                                 /

 

Од укупног броја важећих гласачких листића поједини кандидати добили су следећи број гласова:

– Бобан Карић                                                                                    145

– Драгиша Шошић                                                                             153

– Бојан Шошић                                                                                   153

– Дејан Радмановац                                                                           159

– Дејан Башић                                                                                    152

– Ненад Шелмић                                                                                152

– Драган Лисинац                                                                              153

 

II   Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“, на званичној интернет презентацији општине Александровац.

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 013-7/2021-01-25  од 26. децембра 2021. године

 

                                                                                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

                                                                                   АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ,с.р.

 

Print Friendly, PDF & Email