«

»

дец 17

Одлука о утврђивању броја бирача за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Доњи Ступањ

На основу члана 27. Упутства за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Доњи Ступањ расписаних за 26.12.2021. године („Службени лист општине Александровац“, број 27/21), Изборна комисија за избор чланова Савета месних заједница на територији  општине Александровац, на III седници одржаној дана 16.12.2021. године, донела је

 

 

ОДЛУКУ

o  утврђивању укупног броја  бирача за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Доњи Ступањ

 

 

  1. За гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Доњи Ступањ, који су расписани за 26. децембар године, утврђује се број од 723 бирача.

 

                                                           

  1. Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“, на интернет презентацији општине и на огласној табли МЗ Доњи Ступањ..

 

Број: 013-07/2021-01-22

у Александровцу, дана 16.12.2021. године

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА    МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ, с.р.

 

 

Print Friendly, PDF & Email