«

»

феб 05

Oдлукa о максималном броју запослених у јавном сектору општине Aлександровац

 

На основу члана 6.Закона о начину одреживања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС “ број 68 /2015) ,члана 26. Статута општине Александровац(“Службени лист општине Алекснадровац“ бр. 7/08, 1/12, 13/12 и 3/13),

Скупштина општине Александровац на XXIX седници одржаној 5.фебруара  2016 године  донела је

О Д Л У К У

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Print Friendly, PDF & Email