«

»

јан 31

Одлука

На основу члана 68. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, број 2/19), а у вези са чланом 2. став 3. и чланом 16. став 1. Закона о обележавању Дана жалости на територији Републике Србије  („Службени гласник Републике Србије“, бр 10/05 и 30/10),  Прдседник општине Александровац дана 31. јануара 2022. године доноси:

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ДАНА ЖАЛОСТИ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

Проглашава се Дан жалости на територији општине Александровац у трајању од једног дана, почев од 1. фебруара 2022. године  од 00:00 часова до 1. фебруара 2022. године до 24:00 часа, поводом трагичног догађаја у коме су живот изгубила два млада наша суграђанина.

 

II

За време Дана жалости забрањено је емитовање народне и забавне музике односно, одржавање програма забавног карактера на јавним местима.

 

III

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Александровац“.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број:020-39/2022-01 од 31. јануара

 

Председник

  Др Мирко Михајловић, спец. мед. с.р.

 

Print Friendly, PDF & Email