«

»

сеп 19

Обавештење за грађане

На основу Одлуке Министaрства за људска и мањинска права и друштвени дијалог број 90-00-00024/2022-01 од 05. септембра 2022. године (“Службени гласник РС“, број 100/22), којом су расписани избори за чланове националних савета националних мањина за 13. новембра 2022. године, Општинска управа општине Александровац даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се грађани на територији општине Александровац, припадници националних мањина, који имају пријављено пребивалиште на територији општине Александровац и интерно расељена лица са Косова која су пријавила боравиште на територији општине Александровац, да могу вршити увид, поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у Посебном бирачком списку – делу бирачког списка који се води за подручије општине Александровац. Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у Посебни бирачки списак да провере да ли су уписани и да ли су њихови подаци ажурни. Позивају се сви припадници националних мањина који се још нису уписали у Посебан бирачки списак да то учине уколико желе, како би 13. новембра 2022. године могли да учествују на изборима и бирају чланове свог националног савета.

Право на увид у Посебан бирачки списак има сваки припадник националне мањине у циљу провере личних података уписаних у Посебан бирачки списак, као и овлашћени представници подносилаца потврђених изборних листа.

Увид у део Посебног бирачког списка који се води за подручије општине Александровац може се извршити непосредно у Општинској управи општине Александровац, са седиштем ул. Јаше Петровића 26 , канцеларија бр. 14, сваког радног дана од 07:00 – 19:00 часова.

Увид у Посебан бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе

(www.mduls.gov.rs) уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

            Право гласа на изборима за националне савете националних мањина имају само они припадници националних мањина који су уписани у Посебан бирачки списак своје националне мањине. Право уписа у Посебан бирачки списак има сваки припадник националне мањине који је уписан у Јединтвени бирачки списак. Упис у Посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине који се својеручно потписан подноси у писаној форми на прописаном обрасцу и предаје се надлежном органу Општинске управе општине Александровац на даљу релизацију.

            Све промене у Посебном бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) заснивају се на доношењу одговарајућег решења. Решења на којима се заснивају промене у Посебном бирачком списку доноси Општинска управа Александровац до 27. октобра 2022.године у 24:00 часа, када се бирачки списак закључује.

            Од 28. октобра до 10. новембра 2022. године у 24:00 часа, решења на којима се заснивају промене у Посебном бирачком списку врши Министарство државне управе и локалне самоуправе, а захтеви за вршење ових промена подносе се надлежном органу Општинске управе општине Александровац, а који се по службеној дужности без одлагања прослеђују Министарству државне управе и локалне самоуправе.

 

Број: 208-363/2022-01

Датум: 05.09.2022.

                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                  Милан Минић, дипл.правник

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email