«

»

феб 01

Обавештење – Увид у бирачки списак

           На основуОдлуке о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије ПР број 2 од 29.јануара 2014. године (“Сл.гласник РС“, бр.8/14) који ће се одржати 16. марта 2014. године, сходночл. 4., 5.,14.,15. и 21.  Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник Републике Србије“ број 104/09 и 99/11) и Упутсва  за спровођење Закона о јединственом бирачком списку(“Сл. гласник РС“ бр.15/12), Општинска управа општине Александровац,  д а ј е   с л е д е ћ е

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

             Обавештавају се грађани општине Александровац који имају пријављено пребивалиште на територији општине Александровац и опште бирачко право (навршених 18 година живота) да могу вршити увид, поднети захтев за упис, брисање измену, допуну или исправку података  у Јединственом бирачком списку-делу бирачког списка који се води за општину Александровац, поводом расписаних избора за избор народних посланика Народне скупштине Републике Србије,  који ће се одржати 16 марта 2014. године. 

 Обавештавају сеинтерно расељена лица која су пријавила боравак на подручју општине Александровац  да могу вршити увид,  поднети захтев  за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у Јединственом бирачком  списку-делу бирачког списка који се води за општину Александровац.  

              Од проглашења изборне листеправо на увид у бирачки списак има и подносилац  изборне листе или лице које он  овласти  у складу са Законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани, уз прилагање овлашћења и доказа.

  Грађани  могу, најкасније 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

 По овом захтеву грађанина решење доноси Општинска односно Градска управа на чијој  територији бирач има боравиште у земљи (изабрано место гласања).

 Бирачи који имају боравиште у иностранству преко дипломатско-конзуларног представништва РС могу, најкасније 5 (пет) дана пре закључења Јединственог бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

 Увид у Јединствени бирачки списак-део бирачког списка који се води за Општину Александровац може се извршити непосредно у згради Општинске управе општине Александровац ул. Јаше Петровића бр.26, у канцеларији бр.14 сваког дана од 07:00 до 15:00 часова осим недеље.

  Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интерент  страници  Министарства правде и државне управе (www.mpravde.gov.rs.) уношењем  података о јединственом матичном броју грађана.

  Свака промена у бирачком списку мора да се заснива на одговарајућем решењу.

 Решења на којима се заснивају промене у  бирачком списку  доноси Општинска управа општине Александровац  до 28. фебруара  2014. године, до 24:00 часа, када се бирачки списак  закључује.

  Од 01. марта 2014. године до 13.марта 2014. године решења на којима се заснивају промене у бирачком списку врши Министарство правде и државне управе, а захтеви за вршење ових  промена подносе се  Министарству или Општинској управи  општине Александровац.

 НАПОМЕНА: Посебно се позивају  грађани  рођени  1996. године (уколико до  16 марта 2014. године навршавају 18 година живота) да се јаве референту за вођење бирачког списка у канцеларију број 14  у згради  општине  Александровац ради уписа у бирачки списак.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Број: 208-30/14-01  од  30.01.2014. године

 

                                                                                Н а ч е л н и к

                                                                                       Добрила Вукојевић, дипл. правник         

 

Print Friendly, PDF & Email