«

»

мар 27

Oбавештење у вези издавања дозвола за кретање ван времена прописаног наредбoм о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

Захтев за издавање дозвола за кретање у периоду од 17:00 – 05:00 часова ујутру тј. ван времена прописаног ограничењем, привредни субјекти подносе преко Министарства привреде, на електронску адресу vanrednostanje@privreda.gov.rs.

Образац – табела коју треба попунити налази се у прилогу. 

Све примљене захтеве Министарство привреде прослеђује Министарству унутрашњих послова, које финално цени оправданост поднетих захтева.

Обзиром на комплексност процедуре обраде података и броја примљених захтева, сви привредни субјекти требали би имати разумевања у очекиваној брзини одговора.

 ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Обавеза послодавца је да сваком запосленом изда радни налог и то: послодавац који има до 100 запослених дужан да издаје дневни радни налог, док послодавац који има преко 100 запослених издаје радни налог на недељном нивоу за свако лице које се налази на списку за издавање дозволе.

Министарство унутрашњих послова ће приликом провере на терену прихватати и радне налоге у електронском облику (скениран радни налог на телефону, таблету и сл.)

Дозволе за кретање које су већ издате и које су важиле у периоду од 20:00 до 05:00 часова ујутру, аутоматски ће важити и за период од 17:00 до 05:00 часова.

Само комплетно попуњени обрасци ће бити узети у разматрање.

За више информација посетите следећи линк: https://pks.rs/vesti/ministarstvo-privrede-nastavlja-prijem-za-dozvole-za-kretanje-2469

 

Молимо вас да редовно пратите објаве на веб порталу Привредне коморе Србије (www.pks.rs) и поступате у складу са упутствима надлежних институција Републике Србије.         

 

OБРАЗАЦ                     

 

Print Friendly, PDF & Email