«

»

мар 27

Обавештење привредним субјектима у вези издавања Потврда запосленима који радне задатке обављају у периоду од 17:00  до 05:00 часова

Обавештамо привредне субјекте да су дужни да сваком запосленом лицу које радне задатке обавља у периоду од 17:00  до 05:00 часова, а за које је добијена сагласност да је изузето од примене Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Републике Србије издају одговарајућу  Потврду.  У прилогу Вам достављамо образац Потврде коју требате да прилагодите Вашем привредном субјекту.

Потврде морају бити на јединственом – типском обрасцу и у другој форми неће бити узимане у обзир приликом провере на терену.  У наставку преносимо обавештење Министарства привреде у целини.

„Послодавац који има до 100 запослених у смени која траје у периоду забране кретања, потврду издаје на дневном нивоу, док послодавац који има више од 100 запослених у смени која траје у периоду забране кретања потврду издаје на недељном нивоу, за свако запослено лице за које је добијена сагласностМинистарства унутрашњих послова да су изузети од примене наведене наредбе.

Посебно истичемо да ће почев од 28. марта 2020. године од 17:00 часова, приликом контроле поштовања Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Републике Србије, припрадници Министарства унутрашњих послова тражити на увид Потврду издату од стране послодавца, која ће важити искључиво уколико се лице налази у бази података Министарства унутрашњих послова и за које је добијена сагласност да су изузети од примене Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Републике Србије.

Министарство унутрашњих послова ће прихватати и потврде у електронском облику  (скенирана потврда на телефону, таблету и сл.)“

 

ФОРМА ПОТВРДЕ КОЈУ ИЗДАЈЕ ПОСЛОДАВАЦ

Print Friendly, PDF & Email