«

»

авг 20

ОБАВЕШТЕЊЕ – Прелиминарна листа кандидата за пописиваче за Општину Александровац

На основу Упутства за организацију и извршење пописа – попис становништва, домаћинстава и станова из 2022 године,  издаје  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Прелиминарна листа кандидата за пописиваче за  Општину Александровац, објављена је   20. августа 2022. године  на веб-сајтовима stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs., на званичном сајту општине Александровац и огласној табли.

Прелиминарну листу пописивача за територију општине Александровац можете погледати – Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку. Рок за улагање приговора је 24 часа од часа објављивања. Приговор се може поднети искључиво путем електронске поште на имејл-адресу Пописне комисије за општину/град у којој је кандидат конкурисао. Имејл-адреса Пописне комисија за територију општине Александровац popis@aleksandrovac.rs.

У разматрање ће бити узети искључиво образложени приговори, са основним подацима о подносиоцу (име и презиме, редни број пријаве, назив општине/града где је поднета пријава на Јавни позив за ангажовање пописивача). Приговори ће бити размотрени најкасније до 22. августа 2022. године. Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.

Кандидати који нису задовољни одговором Пописне комисије на приговор могу уложити жалбу Републичком заводу за статистику, најкасније до 23. августа 2022. године до 16.00 часова, искључиво путем електронске поште на адресу pravnapopis@stat.gov.rs.

У разматрање од стране Републичког завода за статистику биће узете искључиво образложене жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе (име и презиме, редни број пријаве, општина за коју се кандидат пријавио), уз коју буду достављени следећи документи:        приговор поднет надлежној Пописној комисији; одговор Пописне комисије на приговор. Жалбе ће бити размотрене најкасније до 26. августа 2022. године до 8.00 часова. Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили жалбу.

Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 26. августа 2022. године у 16.00 часова.

ПОПИСНА КОМИСИЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број  207-2-33/2022-01    од 20.08. 2022. године

                                                                                    Заменик    Председника комисије

Душица Тодосијевић, ср

 

 

 

 

 

Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку објављује се по насељеним местима/кластерима, у оквиру општине/града/градске општине за коју су се кандидати пријавили. Кандидати су груписани по насељеним местима у којима живе, односно по кластерима (два или више мањих насељених места груписано је у један кластер) и рангирани су по укупном броју бодова које су остварили на основу података наведених у пријави и на тесту познавања рада на рачунару.На листи се налазе кандидати који су предали документацију и положили тест познавања рада на рачунару.

За кандидате који се позивају на обуку у последњој колoни стоји ознака „Да“. Кандидати код којих у последњој колoни стоји „Не“ нису позвани на обуку. По потреби, ови кандидати могу бити позвани на обуку накнадно.

 

На листи се не налазе кандидати:
– који нису позвани на предају документације и тестирање
– који су позвани, али нису дошли на предају документације и тестирање
– који нису положили тест
– који су одустали након тестирања
– који су искључени због неадекватне/непотпуне документације

Print Friendly, PDF & Email