«

»

феб 22

Oбавештење о попису незаконито изграђених објеката

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОПИСУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

Поштовани грађани,

У складу са Законом о озакоњењу објеката (Сл.гласник РС „бр. 96/15) и усвојеним Програмом пописа незаконито изграђених објеката, Општинска управа општине Александровац започела је попис незаконито изграђених објеката.

Програм пописа незаконито изграђених објеката је јаван и може се погледати на званичном сајту општине Александровац.

 

Објекти који су предмет пописа:

 

  • сви објекти (стамбени, пословни итд) изграђени без грађевинске дозволе
  • помоћни објекти (гараже, оставе) изграђени без грађевинске дозволе
  • пољопривредне зграде (стаје за стоку, живинарници, зграде за узгој, производњу и смештај пољопривредних производа, пољопривредни силоси и др.) изграђени без грађевинске дозволе
  • остали грађевински објекти за које је потребно прибавити одобрење надлежног органа, а изграђени су без истог (чл.145 Закона о планирању и изградњи)
  • објекти за које постоји грађевинска дозвола, али је приликом изградње одступљено од исте

 

Власници незаконито изграђених објеката могу обавестити грађевинску инспекцију да имају незаконито изграђени објекат на тел. 037 3 554 558 или лично у канцеларију бр 15  Општинске управе општине Александровац.

Образац обавештења о незаконито изграђеном објекту може се преузети у месној канцеларији.

 

Напомена: Обавештење се не подноси за:

 

 

  • објекте за које је већ поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законима о легализацији. За ове објекте поступак озакоњења наставља се по раније поднетом захтеву, па је потребно да се грађани обрате надлежном органу – Одељењу за развој и инфраструктуру Општинске управе општине Александровац.                                                      
  • објекте за које је поднет захтев за упис права својине у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе
  • објекте на којима је право својине уписано у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе

 

                                                            грађевински инспектор

                                                                 Оливера Дреновац

open-file-icon

ОБРАЗАЦ – Обавештење грађевинској инспекцији о

незаконито изграђеном

објекту

Print Friendly, PDF & Email