«

»

дец 11

Oбавештење о поднетом захтеву за издвање дозволе за складиштење неопасног отпада

На основу члана  63.став 2 . Закона о управљању отпадом  („Сл.гласник РС“.број 36/09 и 38/10), Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДВАЊЕ ДОЗВОЛЕ

 ЗА  СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Оператер Братислав Милић ПР, производно трговинска радња „Мода плус“, Александровац, двадесет деветог новембра 64поднео је захтев бр.501-106/14-04 од 09.12.2014.год. за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, откупно место Стањево на к.п. бр.429/19 и 429/33 КО Стањево , општина Александровац.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу извршити увид у податке и расположиву документацију оператера, као и писмено доставити своја мишљења о поднетом захтеву у периоду од 11.12.2014-09.01.2015.год. сваког радног дана у времену од 11 до 14 часова, у просторијама Општинске управе Александровац, ул.Јаше Петровића 26, канцеларија бр.6

 

Објављено:11.12.2014.год.

Print Friendly, PDF & Email