«

»

јул 23

Oбавештење о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса)

Р е п у б л и к а  С р б и ј а                                                                                  
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ                                               
ОПШТИНСКА  УПРАВА                                                                
Одељење за јавне приходе

 

   ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЕКО такса)

                 

Обавештавају се сва правна лица и предузетници који oбављају oдређене  активности које утичу на  животну средину  да 31.07.2020.године истиче рок за подношење пријаве  на Обрасцу  1, за 2020.годину.

Од суботе, 18.07.2020.године, на Portalu LPA (lpa.gov.rs) је  омогућено електронско подношење пријава  са подацима од значаја за утврђивање накнаде  за заштиту и унапређивање животне средине  (EKO накнада) на  Обрасцу  1 за 2019 и  2020.годину.

 

Подсећамо обвезнике да је плаћање еко таксе уређено Уредбом  o критеријумима  за одређивање активности које утичу на животну средину и постало је обавезно за сва правна лица и предузетнике.

Критеријум за одређивање активности које имају негативан утицај на животну средину је претежна делатност која је регистрована у АПР и делатност чијим је обављањем правно лице и предузетник остварио највише прихода у претходној години.

 У Прилогу Уредбе можете видети  да ли ваша делатност има велики, средњи или мали утицај на животну средину , као и прописану висину износа накнаде.

Висина таксе зависи и од тога да ли сте класификовани као велико, средње, мало или микро правно лице или предузетник . На основу ових параметара, Одељење за јавне приходе  решењем утврђује износ накнаде.

Све информације обвезници могу добити путем телефона : 037/ 3554-551.

 

Одељење за јавне приходе

Print Friendly, PDF & Email