«

»

јул 06

Oбавештење

Република Србија
Општина Александровац
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број:501-45/2023-06
Датум:04.07.2023.године
Александровац
 

 

На основу чл. 20. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3, 4 и 5 Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Општинска управа општине Александровац, Одељење за локални економски развој и пољопривреду

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            Заинтересовану јавност, органе и организације, да је ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ, АЛЕКСАНДРОВАЦ, по овлашћењу носиоца пројекта Општине Александровац, Јаше Петровића 26, Александровац, поднело захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, Пројекта реконструкције и проширења постројења за пречишћавање воде “Митрово Поље“, на катастарској парцели број 956 КО Бзенице, општина Александровац.

Заинтересована јавност, органи и организације, могу извршити увид у СТУДИЈУ, у канцеларији број 6 општинске управе општине Александровац, сваког радног дана у времену од 11 до 14 часова, у периоду од 07.јула 2023.године до 03.августа 2023.године. Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити и преко сајта општине www.aleksandrovac.rs Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Општинској управи општине Александровац, закључно са 03.август 2023.године на адресу:

 

Општинска управа општине Александровац

Одељење за локални економски развој и пољопривреду

Јаше Петровића 26

37230 Александровац

 

            Јавна расправа и презентација предметне Студије, одржаће се 04.августа 2023.године у просторијама Општине Александровац, Јаше Петровића 26, Александровац, са почетком у 12,00 часова.

У случају већег броја заинтересованих, јавна расправа и презентација, одржаће се истог дана (04.августа 2023.године са почетком у 12,00 часова) у Дому културе Милосав Буца Мирковић, Александровац, о чему ћемо благовремено обавестити заинтересоване.

 

 

                                                                                                                   Начелник одељења

                                                                                                            Радица Џамић Старинац

 

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email