«

»

мар 31

Обавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 312-94/2023-01
Датум: 30.03.2023 године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

          Обавештавају се сви грађани на територији општине Александровац да је Влада Републике Србије на основу члана 10. Закона о енергетици донела Уредбу о енергетски угроженом купцу, којом се предвиђа заштита најугроженијих категорија становништва и домаћинстава.

          У складу са Уредбом  грађани ће остваривати право на умањење рачуна за електричну енергију, природни гас, односно топлотну енергију, подношењем захтева Општинској управи општине Александровац канцеларија број 14.       

Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца су:

-материјални положај;

-укупан месечни приход домаћинства;

-број чланова домаћинства;

-имовно стање;

-остварено право на новчану социјалну помоћ или дечији додатак или

 увећани додатак за помоћ и негу другог лица;

-здраствено стање члана домаћинства.

За реализацију овог програма у 2023. години обезбеђена су средства буџетом Републике Србије до 4 милијарде динара, што покрива  заштиту око 190 хиљада домаћинства  енергетски угрожених купаца.

 

С поштовањем.

                                                                                Начелник

                                                                   Милан Минић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email