«

»

мар 20

Обавештење – Израда пројектне документације за реконструкцију главне пешачке зоне

Општинска управа Општине Александровац обавештава све грађане, да је у току Израда пројектне документације за реконструкцију главне пешачке зоне коју израђује КАПИТЕЛ АРХИТЕКТИ ДОО НИШ из Ниша. Саставни део пројектне документације је идејно решење које је извршилац доставио наручиоцу. Овим обавештавамо грађане општине Александровац, да је идејно решење изложено на јавни увид у сали Скупштине општине Александровац, где се може разгледати у времену од 7-15 часова сваког радног дана.

Јавни увид траје 15 дана од дана објављивања.

У циљу добијања што бољег решења и функционисања пешачке зоне по извршеној реконструкцији грађани могу подносити примедбе на предложено идејно решење предајом Услужном центру опшинске управе или поштом на адресу Општина Александровац-Општинска управа, Одељење за урбанизам и изградњу, ул.Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац.

Истичемо да је овај пројекат од изузетне важности за општину Александровац и њене грађане јер изглед главне пешачке зоне, односно самог центра осликава све нас заједно. 

Зато је и неопходно да у што већем броју грађани општине Александровац преузму учешће у изради овог значајног и вредног пројекта.

 

                                                                                                               Начелник Општинске  управе 

                                                                                                        Милан Минић дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email