«

»

дец 15

Oбавештење

Република Србија
Општина Александровац
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број:501-72/2022-06
Датум:15.12.2022.године
Александровац

 

На основу чл. 20. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3, 4 и 5 Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Општинска управа општине Александровац, Одељење за локални економски развој и пољопривреду

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            Заинтересовану јавност, органе и организације, да је носилац пројекта СЗР “БЕТОН СТИЛ РАЦА“ РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, Пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА-асфалтна база,  Сп-Приземље, на катастраској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије В.

 

Због већег броја заинтересованих, јавна расправа и презентација, одржаће се 16.децембра 2022.године са почетком у 12,00 часова у Дому културе Милосав Буца Мирковић, Александровац, уместо у просторијама Општине Александровац.

 

 

                                                                                                                   Начелник одељења

                                                                                                            Радица Џамић Старинац

 

Print Friendly, PDF & Email