«

»

дец 15

Oбавештење

Република Србија
Општина Александровац
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број:501-79/2022-06
Датум:14.12.2022.године
Александровац

 

Општинска управа општине Александровац,

Одељење за локални економски развој и пољопривреду

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            Заинтересоване  органе и организације и заинтересовану јавност, да је носилац пројекта ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта “РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ МИТРОВО ПОЉЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ“ на катастарској парцели 956 КО Бзенице, Општина Александровац.

 

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта  у канцеларији број 6 општинске управе општине Александровац и писмено доставити своја мишљења  о поднетом захтеву закључно са 29.12.2022.године на адресу:

 

Општинска управа општине Александровац

Одељење за локални економски развој и пољопривреду

37230 Александровац

 

                                                                                                            Начелник одељења

                                                                                                Радица Џамић Старинац,дипл.

Print Friendly, PDF & Email