«

»

феб 23

ОБАВЕШТЕЊЕ

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за општу управу и друштвене делатности
Бр: 580-10/2021-01
Датум: 23.02.2021. године
Александровац

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗА  УЧЕСНИКЕ РАТА

 

Обавештавају се учесници рата да захтев за признавање својства ратног војног инвалида по основу пострауматског стресног поремећаја, може поднети лице које нема утврђен статус ратног војног инвалида до 11. марта 2021. године. Исти се може поднети уз  медицинску документацију која потиче из периода до ступања на снагу Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица односно до 11. марта 2020. године.

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Print Friendly, PDF & Email