«

»

авг 08

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 05.08.2019. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:

КО Бр. јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) Период закупа Степен заштите
Бзенице 4 2,9988 882,19 529,10 10  
Бзенице 5 1,1863 1.177,50 279,37 10  
Бзенице 6 2,9432 1.358,72 799,79 10  
Бзенице 7 0,4830 1.177,49 113,74 10  
Бзенице 8 0,8716 790,80 137,85 10  
Бзенице 9 0,6021 784,21 94,43 10  
Бзенице 10 0,5436 1.514,16 164,62 10  
Бзенице 11 0,5207 2.680,01 279,09 10  
Бзенице 12 1,3628 888,03 242,04 10  
Бзенице 13 1,1063 969,08 214,41 10  
Боботе 14 0,1092 1.661,45 36,28 10  
Ботурићи 15 1,0393 1.177,50 244,75 10  
Ботурићи 16 1,4421 1.759,07 507,35 10  
Ботурићи 17 0,0714 3.931,93 56,14 10  
Ботурићи 18 2,0058 4.846,59 1.944,25 10  
Велика Врбница Горња 19 0,2234 1.982,63 88,58 10  
Велика Врбница Горња 20 0,0351 968,95 6,80 10  

 

Велика Врбница Горња 21 0,5924 2.311,11 273,82 10  
Велика Врбница Горња 22 0,2616 2.038,57 106,65 10  
Велика Врбница Горња 23 1,2987 2.852,01 740,78 10  
Велика Врбница Горња 24 1,2807 1.013,09 259,49 10  
Велика Врбница Горња 25 0,4562 2.125,01 193,88 10  
Велика Врбница Горња 26 2,2670 969,08 439,38 10  
Велика Врбница Горња 27 1,1923 4.846,59 1.155,71 10  
Велика Врбница Горња 28 0,5955 1.175,38 139,98 10  
Велика Врбница Горња 29 0,3275 969,07 63,47 10  
Велика Врбница Горња 30 0,2849 1.177,50 67,09 10  
Веља Глава 31 0,1443 2.384,41 68,81 10  
Веља Глава 32 0,1160 784,22 18,19 10  
Витково 33 0,7280 7.268,72 1.058,32 10  
Витково 34 0,2058 6.509,96 267,95 1  
Вражогрнц и 35 0,2439 6.306,60 307,63 10  
Вражогрнц и 36 2,2431 6.450,34 2.893,75 10  
Вранштица 37 2,1045 1.248,78 525,61 10  
Вранштица 38 0,3725 778,36 57,98 10  
Вранштица 39 0,8147 516,42 84,14 10  
Вранштица 40 1,3368 969,08 259,09 10  
Вранштица 41 1,1459 782,85 179,41 10  
Вранштица 42 1,1539 845,47 195,11 10  
Вранштица 43 0,6260 1.513,98 189,55 10  
Вранштица 44 1,4791 2.384,44 705,36 10  
Вранштица 45 1,1472 476,88 109,41 10  
Горња Злегиња 46 1,1833 6.444,76 1.525,21 10  
Горња Злегиња 47 0,3739 7.000,24 523,48 1  
Горњи Вратари 48 1,0500 4.872,26 1.023,17 1  

 

Горњи Вратари 49 0,7538 1.434,85 216,31 10  
Горњи Вратари 50 0,9001 4.737,77 852,89 10  
Горњи Вратари 51 1,6801 4.881,21 1.640,18 10  
Горњи Ступањ 52 0,1086 6.231,31 135,34 10  
Горњи Ступањ 53 0,1531 7.000,26 214,34 10  
Грчак 54 0,1021 969,05 19,78 10  
Дашница 55 0,9760 6.231,34 1.216,36 1  
Дашница 56 0,1018 5.386,54 109,67 10  
Доброљубц и 58 0,5065 3.054,23 309,39 10  
Доброљубц и 59 0,5613 5.525,39 620,28 10  
Доброљубц и 60 7,8290 1.400,04 2.192,18 10  
Доброљубц и 61 0,1318 2.100,68 55,37 10  
Доњи Вратари 62 2,5292 6.231,34 3.152,06 10  
Дренча 63 0,0941 6.231,35 117,27 10  
Дренча 64 1,8580 3.923,43 1.457,94 10  
Јелакци 65 0,3756 2.384,45 179,12 10  
Јелакци 66 0,4733 646,44 61,19 10  
Јелакци 67 3,6790 1.125,07 827,83 10  
Јелакци 68 2,4059 767,94 369,51 10  
Јелакци 69 3,3142 476,88 316,09 10  
Јелакци 70 3,4159 476,88 325,79 10  
Јелакци 71 0,3222 3.231,07 208,21 10  
Јелакци 72 3,8098 476,88 363,36 10  
Јелакци 73 0,3103 476,89 29,59 10  
Јелакци 74 0,2002 476,87 19,09 10  
Јелакци 75 4,3972 563,63 495,68 10  
Јелакци 76 0,7554 613,74 92,72 10  
Јелакци 77 1,2708 969,08 246,30 10  
Јелакци 78 5,1231 476,88 488,62 10  
Јелакци 79 1,6759 969,08 324,81 10  
Јелакци 80 3,8332 627,14 480,79 10  
Јелакци 81 0,2752 3.231,07 177,83 10  
Јелакци 82 2,1645 646,44 279,84 10  
Козница 84 1,3873 1.471,46 408,27 10  
Козница 85 3,1940 969,08 619,04 10  
Козница 86 0,4733 2.263,62 214,27 10  
Козница 87 0,1883 3.231,07 121,68 10  
Козница 88 1,7987 784,21 282,11 10  
Латковац 89 0,5652 1.606,63 181,61 10  
Латковац 90 0,1207 969,10 23,39 10  

 

Лесеновци 91 0,3622 4.846,27 351,06 10  
Лесковица 92 1,2738 2.374,35 604,89 10  
Лесковица 93 2,8462 1.088,92 619,85 10  
Лесковица 94 1,2312 2.770,21 682,13 10  
Лесковица 95 0,8007 1.873,65 300,04 10  
Лесковица 96 0,1046 3.231,07 67,59 10  
Лесковица 97 0,0253 969,17 4,90 10  
Лесковица 98 0,4096 4.732,06 387,65 10  
Новаци 99 0,0694 1.245,82 17,29 10  
Плеш 100 0,3597 1.712,76 123,21 10  
Плеш 101 0,5076 6.073,38 616,57 10  
Плеш 102 0,2547 5.011,58 255,29 1  
Плеш 103 10,7605 784,21 1.687,69 10  
Плоча 104 5,4856 947,73 1.039,77 10  
Плоча 105 0,9002 950,78 171,17 10  
Плоча 106 0,4665 1.630,80 152,15 10  
Плоча 107 1,1150 1.066,05 237,73 10  
Плоча 108 1,8696 969,08 362,35 10  
Плоча 109 2,7832 1.275,32 709,89 10  
Плоча 110 4,3484 2.384,44 2.073,70 10  
Плоча 111 15,3791 2.787,46 8.573,73 10  
Плоча 112 0,4032 969,07 78,14 10  
Плоча 113 2,4569 1.135,90 558,16 10  
Плоча 114 2,1328 3.231,06 1.378,24 10  
Плоча 115 0,6634 669,34 88,80 10  
Плоча 116 0,8643 2.384,44 412,17 10  
Плоча 117 9,9598 476,88 949,92 10  
Плоча 118 1,7777 1.240,36 440,99 10  
Плоча 119 0,6261 969,08 121,34 10  
Плоча 120 0,6560 1.177,50 154,48 10  
Плоча 121 1,6447 3.231,06 1.062,82 10  
Плоча 122 1,4795 3.231,06 956,07 10  
Ракља 123 0,5714 1.108,02 126,62 10  
Ратаје 124 1,2734 6.231,34 1.586,99 10  
Ратаје 125 1,6227 6.231,34 2.022,32 10  
Ратаје 126 0,4936 6.231,34 615,15 10  
Ратаје 127 0,1682 2.768,43 93,13 10  
Ратаје 128 1,3252 6.231,34 1.651,55 1  
Ратаје 129 0,2721 6.449,25 350,96 10  
Ржаница 130 0,5336 969,08 103,42 10  
Ржаница 131 0,4735 1.772,95 167,89 10  
Ржаница 132 0,3865 1.042,17 80,56 10  
Рогавчина 133 1,0641 784,21 166,89 10  
Рогавчина 134 0,7799 2.775,83 432,97 10  
Рогавчина 135 1,7100 964,11 329,72 10  
Рогавчина 136 3,6003 784,21 564,67 10  
Рогавчина 137 1,0610 1.177,50 249,86 10  
Рогавчина 138 1,9669 1.288,83 506,99 10  

 

Рогавчина 139 2,6831 871,37 467,59 10  
Рогавчина 140 0,4775 828,54 79,12 10  
Рогавчина 141 1,4814 969,08 287,12 10  
Рогавчина 142 1,9981 896,93 358,43 10  
Рогавчина 143 1,0126 2.292,41 464,25 10  
Рогавчина 144 0,8173 969,08 158,40 10  
Рогавчина 145 0,6541 969,09 126,77 10  
Рогавчина 146 0,9789 2.343,89 458,88 10  
Рогавчина 147 2,8547 1.266,18 722,91 10  
Рокци 148 0,2623 2.384,45 125,08 10  
Рокци 149 0,3172 646,44 41,01 10  
Рокци 150 25,5635 646,44 3.305,05 10  
Рокци 151 1,0536 2.129,34 448,69 10  
Руденице 152 0,9326 2.982,85 556,36 10  
Стањево 153 0,1110 5.843,87 129,73 10  
Стањево 154 0,2103 6.959,01 292,70 1  
Стањево 155 0,3655 7.692,61 562,33 1  
Стањево 156 1,2028 5.690,15 1.368,82 10  
Старци- Поповци 158 9,7323 6.231,34 12.129,05 10  
Старци- Поповци 159 1,4507 4.846,59 1.406,19 10  
Стрменица 160 1,0214 784,21 160,19 10  
Стрменица 161 0,7917 784,21 124,17 10  
Стрменица 162 1,3491 1.208,87 326,17 10  
Стрменица 163 0,8749 784,22 137,22 10  
Стрменица 164 0,7518 1.164,09 175,03 10  
Стрменица 165 0,2576 1.682,45 86,68 10  
Стрменица 166 0,7608 2.530,26 385,00 10  
Стрменица 167 0,0791 784,20 12,40 10  
Стрменица 168 2,2987 784,21 360,53 10  
Стубал 169 0,0721 6.231,35 89,85 10  
Стубал 170 0,0995 7.000,20 139,30 10  
Стубал 171 2,9005 7.692,62 4.462,48 10  
Стубал 172 0,0646 6.925,23 89,47 10  
Стубал 173 0,2594 7.692,64 399,09 10  
Стубал 174 0,0618 7.692,56 95,08 10  
Суботица 175 0,1488 7.000,27 208,32 10  
Суботица 176 0,1930 7.000,26 270,21 10  
Трнавци 177 0,2533 3.497,12 177,16 10  
Трнавци 178 0,9852 969,08 190,94 10  
Трнавци 179 0,2048 4.846,58 198,51 10  
Тулеш 180 0,3491 1.400,14 97,75 10  
Шљивово 181 0,2162 5.538,95 239,50 10  
Шљивово 182 0,1067 1.108,06 23,64 10  
Доњи Ступањ 185 0,7222 986,28 142,45 10  
Доњи Ступањ 186 0,3470 3.923,43 272,28 10  

 

Доњи Ступањ 187 0,6031 4.216,75 508,62 10  
Доњи Ступањ 188 0,1285 1.709,42 43,93 10  
Доњи Ступањ 189 0,2912 3.231,04 188,17 10  
Доњи Ступањ 190 0,0850 4.523,65 76,90 10  
Доњи Ступањ 191 0,2543 4.846,60 246,49 10  
Лаћислед 192 0,0542 5.057,75 54,82 10  
Укупно   268,4501        

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 12 до 15 часова.

Контакт особа Радица Џамић Старинац, тел. 037/3751-069.

 

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

 

 

КО Дана Од (часова)
Боботе 22.08.2019 8-18
Ботурићи 22.08.2019 8-18
Бзенице 22.08.2019 8-18
Дашница 22.08.2019 8-18
Доброљубци 22.08.2019 8-18
Доњи Ступањ 22.08.2019 8-18
Доњи Вратари 22.08.2019 8-18
Дренча 22.08.2019 8-18
Горња Злегиња 22.08.2019 8-18
Горњи Ступањ 22.08.2019 8-18
Горњи Вратари 22.08.2019 8-18
Грчак 22.08.2019 8-18
Јелакци 22.08.2019 8-18
Козница 22.08.2019 8-18
Лаћислед 22.08.2019 8-18
Латковац 22.08.2019 8-18
Лесеновци 22.08.2019 8-18
Лесковица 22.08.2019 8-18
Новаци 22.08.2019 8-18
Плеш 22.08.2019 8-18

 

Плоча 22.08.2019 8-18
Ракља 22.08.2019 8-18
Ратаје 22.08.2019 8-18
Рогавчина 22.08.2019 8-18
Рокци 22.08.2019 8-18
Руденице 22.08.2019 8-18
Ржаница 22.08.2019 8-18
Шљивово 22.08.2019 8-18
Стањево 22.08.2019 8-18
Старци-Поповци 22.08.2019 8-18
Стрменица 22.08.2019 8-18
Стубал 22.08.2019 8-18
Суботица 22.08.2019 8-18
Трнавци 22.08.2019 8-18
Тулеш 22.08.2019 8-18
Велика Врбница Горња 22.08.2019 8-18
Веља Глава 22.08.2019 8-18
Витково 22.08.2019 8-18
Вранштица 22.08.2019 8-18
Вражогрнци 22.08.2019 8-18

 

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и

** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

 

 1. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и

налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на

територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела

 

граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног

земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом
 1. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;
 • извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

–    потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

 

 • извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
 • извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);
 • извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
 • за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања

 

огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

 • за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

 1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840- 741522843-14

 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 3. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 4. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
  • су у пасивном статусу;
  • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
  • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
  • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
  • су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
  • су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;

 

 1. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5.овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине АЛЕКСАНДРОВАЦ. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: На предњој страни:

 

 • Адреса: општина АЛЕКСАНДРОВАЦ, улица и број: Јаше Петровића бр. , Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

–         Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

 • Број јавног надметања (навести и КО) На задњој страни:
 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 23.08.2019. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине АЛЕКСАНДРОВАЦ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ, улица и број: Јаше Петровића 26 и то:

 

 

КО Дана Почетак у (часова)
Боботе 29.08.2019 15
Ботурићи 29.08.2019 15
Бзенице 29.08.2019 15
Дашница 29.08.2019 15
Доброљубци 29.08.2019 15
Доњи Ступањ 29.08.2019 15
Доњи Вратари 29.08.2019 15
Дренча 29.08.2019 15
Горња Злегиња 29.08.2019 15
Горњи Ступањ 29.08.2019 15

 

Горњи Вратари 29.08.2019 15
Грчак 29.08.2019 15
Јелакци 29.08.2019 15
Козница 29.08.2019 15
Лаћислед 29.08.2019 15
Латковац 29.08.2019 15
Лесеновци 29.08.2019 15
Лесковица 29.08.2019 15
Новаци 29.08.2019 15
Плеш 29.08.2019 15
Плоча 29.08.2019 15
Ракља 29.08.2019 15
Ратаје 29.08.2019 15
Рогавчина 29.08.2019 15
Рокци 29.08.2019 15
Руденице 29.08.2019 15
Ржаница 29.08.2019 15
Шљивово 29.08.2019 15
Стањево 29.08.2019 15
Старци-Поповци 29.08.2019 15
Стрменица 29.08.2019 15
Стубал 29.08.2019 15
Суботица 29.08.2019 15
Трнавци 29.08.2019 15
Тулеш 29.08.2019 15
Велика Врбница Горња 29.08.2019 15
Веља Глава 29.08.2019 15
Витково 29.08.2019 15
Вранштица 29.08.2019 15
Вражогрнци 29.08.2019 15

 

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине АЛЕКСАНДРОВАЦ.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

 

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у « Службеном листу, огласној табли и сајту општине Александровац », с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-261-9/2019-01

Дана: 05.08.2019. године

Председник општине

Др Мирко Михајловић

Print Friendly, PDF & Email