Материјал за трећу седницу 30. МАЈ 2024. ГОДИНЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТАЧKЕ 1., 2., 38. И 39 ЗА ТРЕЋУ СЕДНИЦУ
СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕKСАНДРОВАЦ ЗАKАЗАНУ ЗА 30. МАЈ 2024. ГОДИНЕ

 

ПОШТОВАНИ ОДБОРНИЦИ МАТЕРИЈАЛ ПОД ТАЧKАМА 1., 2., 38. И 39  ЗА  ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕKСАНДРОВАЦ, ЗБОГ ОБИМНОСТИ МАТЕРИЈАЛА ОБЈАВЉУЈЕМО НА УВИД У ЕЛЕKТРОНСKОЈ ФОРМИ

 

1.Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2024. год

2.Оперативни план за одбрану од поплава за територију општине Александровац за 2024. годину

38.Годишњи извештај ПУ Наша радост за радну 2022-23

39. Годишњи План рада ПУ Наша радост за радну 2023-24

Print Friendly, PDF & Email