КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Списак контролних листи у Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини

 
Контрола управљања отпадом

КЛ – 01 – 02/03 од 12.12.2022. – Контролна листа оператер постројења за управљање отпадом

Заштита животне средине у индустријским објектима

КЛ – 01 – 01/04 од 12.12.2022. – Контролна листа студија о процени утицаја на животну средину
КЛ – 03 – 02/04 од 12.12.2022. – Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
КЛ – 05 – 02/03 од 12.12.2022. Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења
КЛ – 08 – 01/04 од 12.12.2022. – Поступање произвођача неопасног и инертног отпада
КЛ – 10 – 01/04 од 12.12.2022. – Заштита од буке у животној средини

КЛ – 11 – 01/04 од 12.12.2022. – Достава података

Заштита од нејонизујућих зрачења

КЛ – 01 – 02/03 од 12.12.2022. – Коришћење извора нејонизујућих зрачења

 

 
Print Friendly, PDF & Email