КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ  
Kонтролна листа за управљаче заштићених подручја – управљање заштићеним подручјем
Kонтролна листа за управљаче заштићених подручја – чуварска служба
Kонтролна листа за управљаче заштићених подручја – обавезе управљача заштићеног подручја
Kонтролна листа за управљаче заштићених подручја – употреба хемијских средстава на заштићеном подручју
КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ  
Kонтролна листа: Оператер постројења за управљање отпадом
Kонтролна листа: Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом
   
   

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗИРАЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

Kонтролна листа: Kоришћење извора нејонизујућих зрачења
Kонтролна листа: Услови за лабораторије
 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

Kонтролна листа: Студија о процени утицаја
Kонтролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
Kонтролна листа: Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења
Kонтролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада
Kонтролна листа: Заштита од буке у животној средини
Kонтролна листа: Достава података
Kонтролна листа: Захтев за интегрисану дозволу
   

 

 
Print Friendly, PDF & Email