Контролне листе комунална инспекција

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

 

 

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ
УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
 

 

 

 
НАДЗОР МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
НАДЗОР РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
   
OБАВЉАЊЕ ОСТАЛЕ ТРГОВИНЕ НА МАЛО ВАН ПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА

 

Print Friendly, PDF & Email