Контролне листе грађевинска инспекција

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

 

Редован надзор по издатој грађевинској дозволи и пријави радова
Редован надзор по решењу у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи
Редован надзор по обавештењу о завршетку темеља
Редован надзор по завршеној конструкцији објекта
Редован надзор по издатој употребној дозволи

 

Print Friendly, PDF & Email