«

»

мај 29

Кампања мерења отпадних вода

Рvodeадници ЈКСП „Александровац“ започели ове недеље петодневну кампању мерења квалитета и протока отпадних вода уз подршку ГИЗ ИМПАЦТ пројекта „Управљање отпадом и отпадним водама“. Такође се узимају узорци отпадних вода, чија ће се анализа обавити у акредитованој лабораторији за мониторинг отпадних Факултету техничких наука у Новом Саду. Предвиђено је да се ове године обаве 2 кампање мерења квалитета и протока и 4 кампање узорковања у складу са законским обавезама ЈКСП „ Александровац“.

Добијени подаци служе као параметри за пројектовање будућих постројења за третман отпадних вода према реалним потребама општине. Изградња канализације и постројења за третман отпадних вода су инфраструктурни пројекти који би унапредили стање животне средине. Општина Александровац, позната по производњи вина, и обезбедила би и боље услове за развој туризма. Чисте реке, здраво земљиште на коме расте винова лоза и друге културе, здрава пијаћа вода јесу предуслови за квалитетнији живот грађана општине Александровац. Решавање питања отпадних вода повезано је и са решавањем проблема отпада. Општина Александровац је у овој години обавила већ два циклуса мерења отпада са циљем повећања степена рециклаже и смањења одлагања отпада на депонију.

Print Friendly, PDF & Email