«

»

феб 18

Како унапредити животну средину у малим општинама

Боље планирање у области заштите животне средине – успешнија реализације

Општински тимови пилот општина GIZ IMPACT пројекта, Александровац, Бела Црква, Крупањ, Куршумлија и Свилајнац разрађивало је своје планове за 2014.-2015. годину у области управљања отпадом и отпадним водама на дводневној радионици у Београду 12. и 13. фебруара.  Будући да је у оквиру GIZ IMPACT пројекта претходне године рађено мерење количине и састава отпада и анализа количине и квалитета отпадних вода, општинама су представљени могућа решења за третирање отпада и отпадних вода на основу добијених резултата мерења. Ова решења имају за циљ коришћење отпада и отпадних вода  као локалног ресурса. С тим у вези понуђена решења указују да су раздвајање отпада у домаћинству, рециклажа, компостирање и пречишћавање отпадних вода видови очувања животне средине, али и покретачи економског развоја општине.

IMG_4578На радионици је представљен план активности GIZ IMPACT пројета у пилот општинама, а који предвиђа даља мерења отпада и отпадних вода, низ стручних обука за јачање капацитета општине, интензивирану комуникацију и укључивање грађана процесе доношења одлука о животној средини и у акције рециклаже и компостирања. Општине су затим представиле резултате реализације акционог плана из 2013. за заштиту животне средине указујући и на препреке и разлоге за неиспуњавање неких од предвиђених активности. Затим су приступили изради акционог плана за 2014. годину стављајући акценат на инфраструктурне пројетке и едукацију грађана и бољу комуникацију.

Уведена је и тема програмско буџетирања у области заштите животне средине, тако да су општински тимови уз подршку својих колега из општинских одељења за буџет и финансије израдили детаљне пројекте, који укључују и родно осетљиве елементе. Реализација акционог плана зависи у великој мери од плана комуникације са грађанима и свим заинтересованим странама, тако да је за сваку меру из акционог плана бити разрађен и концепт комуникације и учешћа јавности.

Следећа радионица на тему даљег детаљног планирања у области управљања отпадом и отпадним водама са пилот општинама GIZ IMPACT пројекта планирана је за јун 2014

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) je organizacija za međunarodnu saradnju koja u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), podržava Srbiju kroz mnogobrojne bilateralne i regionalne projekte. Kao implementaciona organizacija Vlade Savezne Republike Nemačke, GIZ već više od 10 godina predstavlja pouzdanog partnera u pružanju podrške javnom, privatnom i civilnom sektoru u Republici Srbiji. Od 2000. godine, Savezna Republika Nemačka je kroz neposrednu pomoć kao i putem fondova EU izdvojila za Srbiju 1,4 milijarde evra, što predstavlja najveći pojedinačni iznos razvojne pomoći koji je neka država uputila Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email