«

»

нов 25

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14 – др. закон,  101/16-др.закон и 47/18), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 20/2020) и члана 22. и 23. Одлуке о јавним расправама (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/19),

 

Општинско веће општине Александровац на 40. седници одржаној дана  25. новембра 2021. године  објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ

АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Општинско веће општине Александровац обавештава јавност да ће Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину трајати почев од 25. новембра 2021. године до 10. децембра 2021. године.

      Усмена јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину у којој ће моћи да учествују сви заинтересовани грађани и грађанке биће одржана 10. децембра 2021. године у 10.00 часова у великој сали Дома културе Милосав Буца Мирковић у Александровцу

 

  1. У току трајања јавне расправе, све до окончања усмене расправе, сва заинтересована правна и физичка лица, удружења грађана,органи општине и организације могу достављати примедбе, сугестије и предлоге на нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину и то: предајом на писарници Општинске управе општине Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу soaleks@ptt.rs.

 

  1. Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину објавити на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-958-01/2021-01 од  25. новембра 2021. године 

 

 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                 Др Мирко Михајловић, спец. мед, с.р.


П Р И Л О З И

Закључак о спровођењу јавне расправе о буџету за 2022

Програм јавне расправе за нацрт Одлуке о буџету за 2022

Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину.


 

Print Friendly, PDF & Email