«

»

нов 19

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ  

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14 – др. закон,  101/16-др.закон и 47/18), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 20/2020) и члана 22. и 23. Одлуке о јавним расправама (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/19),

Општинско веће општине Александровац на 8. Седници одржаној дана 19. новембра 2020. године  објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ

АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Општинско веће општине Александровац обавештава јавност да ће Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину трајати почев од 23. новембра 2020. године до 08. децембра 2020. године.

      Усмена јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину у којој ће моћи да учествују сви заинтересовани грађани и грађанке биће одржана 08. децембра 2020. године у 10,00 часова у великој сали Дома културе Милосав Буца Мирковић у Александровцу

 

  1. У току трајања јавне расправе, све до окончања усмене расправе, сва заинтересована правна и физичка лица, удружења грађана, органи општине и организације могу достављати примедбе, сугестије и предлоге на Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину и то: предајом на писарници Општинске управе општине Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу soaleks@ptt.rs.

 

  1. Нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину објавити на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-519-1/2020-01 од  19. новембра 2020. године

 

 

      

                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Др Мирко Михајловић, спец. мед., с.р.

 

ЗАКЉУЧАК o спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2021. ГОДИНУ

 

 

Print Friendly, PDF & Email