«

»

јун 23

Јавни позив за остваривање права за регрес за репродуктивни материјал

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ.

 

Позивају се сва регистрована комерцијална пољопривредна газдинства која су имала ветеринарске услуге по основу осемењавања говеда у периоду од 01.јануара до 30 октобра 2015.године да могу да поднесу захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)1.500,00 динара по једном приплодном грлу а максимално 4.500,00 по једном газдинству.  Захтев се подноси у периоду од 01.07.2015 до 05.11.2015.године на писарници Општинске управе општине Александровац.

Уз захтев за регрес за репродуктивни материјал треба приложити:

-Признаница о извршеном плаћању за вештачко осемењавање у периоду од 01.01.2015до 30.10.2015.год.

-Извод из регистра пољопривредних газдинства о сточном фонду издат од стране Управе за трезор,

-Фотокопија пасоша за осемењено гло,

-Фотокопија наменског жиро рачуна подносилаца захтева.

-Потврда о активном статусу регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства;

Комисија за расподелу средствима Буџетског фонда за пољопривреду утврђује да ли су испуњени критеријуми за остваривање права на коришћење регреса и доноси одлуку о исплати средстава корисницима са комплетним захтевима по редоследу поднесеног и комплетираним захтевом до утрошка расположивих средстава.

 

За све информације у вези јавног позива обратити се одељењу за развој и инфраструктуру Општинске Управе општине Александровац ,канцеларија број 6,телеф.751 069.

 

 

 

                                                                                                    Начелник одељења за развој и инфраструктуру

                                                                                                                Радица Џамић дипл.инж.пољ.

Print Friendly, PDF & Email