«

»

дец 25

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14 – др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 20/2020) и члана 20-24. Одлуке о јавним расправама (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/19),
Општинско веће општине Александровац на 13. седници одржаној дана 25. децембра 2020. године објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2021-2025 ГОДИНЕ.

1. Општинско веће општине Александровац обавештава јавност да ће Јавна расправа о нацрту Локалног акционог плана општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021-2025 године трајати почев од 29. децембра 2020. године до 20. јануара 2021. године. Током трајања јавне расправе биће организовани састанци јавне расправе о нацрту Локалног акционог плана општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021-2025 године где се заинтересовани учесници могу прикључити он – лине и то 12. јануара 2021. године са почетком у 10:00 часова путем линка https://zoom.us/j/92008227682 и 18. јануара 2021. године са почетком у 10:00 часова путем линка https://zoom.us/j/91030392645.

2. У току трајања јавне расправе, све до окончања усмене расправе, сва заинтересована правна и физичка лица, удружења грађана, органи општине и организације могу достављати примедбе, сугестије и предлоге на Нацрт Локалног акционог плана општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021-2025 године на прописаном обрасцу и то предајом на писарници Општинске управе општине Александровац, поштом на адресу Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац или путем мејла на адресу soaleks@ptt.rs и rodnaravnopravnost@aleksandrovac.rs.

3. Нацрт Локалног акционог плана општине Александровац за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2021-2025 године објавити на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-602-1/2020-01 од 25. децембра 2020. године

 

ПРЕДСЕДНИК
Др Мирко Михајловић, спец. мед. с.р.

НАЦРТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

OБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 

Print Friendly, PDF & Email