«

»

феб 03

ЈАВНИ ОГЛАС

Завод за заштиту споменика културе Краљево у име Републичког завода за заштиту споменика културе, на основу члана 48. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон), објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

            Обавештавају се сопственици и корисници катастарских парцела и објеката на њој, као и заинтересовани органи и установе, да је покренут поступак утврђивања локалитета Јабланица у селу Плеш за непокретно културно добро – археолошко налазиште. Локалитет Јабланица (у даљем тексту археолошко налазиште) налази се у селу Плеш, на територији општине Александровац, на следећим катастарским парцелама: кп 946, 945, 2116/1, 2116/2, 2117/1, 2117/2, 2118, 2119, 2120, 2125, 2124, 2126, 2123/1, 2123/2, 2128, 2129/2, 2129/3, 2127, 2129/1, 2130, 2132/1, 2132/2, 2132/3, 2131/1, 2131/2, 2131/3, 2134/1, 2134/2, 2133/1,2133/2, 2135/2, 2135/1, 2135/3, 2136 у приватној својини; кп 947, 3059 у јавној својини; кп 2121 у другом облику својине и кп 2122 Плеш у државној својини (све КО Плеш).

            Заштићена околина археолошког налазишта обухвата следеће катастарске парцеле: 2285/1, 2285/2, 2283/1, 2283/2, 2284, 2282/2, 2282/4, 2282/1, 2282/3, 2281/3, 2281/2, 2281/1, 2280, 2279, 2085/2, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095/1, 2095/2, 2095/3, 2096 (део), 2106/1 (део), 2106/2 (део), 2108 (део), 2109 (део), 2115/2 (део), 2115/1 (део), 952 (део), 950, 949, 948, 951/1, 951/2, 936/2, 935/2, 937/2, 937/1, 3059 (део), 220, 943/1, 943/2, 944, 943/3, 2152/1, 2152/2, 2149, 2143 (део), 2148, 2147, 2146, 2144/1 (део), 2137, 2138 у приватној својини и кп 3080, 3068 у јавној својини (све КО Плеш).  

            На основу члана 48. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 – др. закон, 99/2011 . др. закон) сопственици, као и заинтересовани органи и установе имају право да о томе дају своје мишљење. Мишљење се у писаној форми доставља Заводу за заштиту споменика културе Краљево, на адресу: Краљево, Цара Лазара бр. 24, са назнаком: Јабланица, јавни оглас.

 

       Рок за давање мишљења је 30 дана од објављивања огласа.

 

       Након истека овог рока, сматраће се да је мишљење сопственика наведених непокретности дато, а поступак њиховог утврђивања за културно добро, односно за заштићену околину културног добра, биће настављен. За сва обавештења обратити се на телефон: 036/331 – 866.

 

                                                                                                     в.д. директора Завода

                                                                                                мр Катарина Грујовић Брковић, с.р.

 

Print Friendly, PDF & Email