«

»

окт 19

Извештај о одржаној XXI ванредној седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина   Александровац
Општински штаб за ванредне ситуације
Број 06-60 /2020
Датум: 19.10.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 
  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КРУШЕВАЦ

 ПРЕДМЕТ: Извештај о одржаној XXI  ванредној седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

  

          Општински штаб за ванредне ситуације општине Александровац одржао је, дана 19.10.2020.године у 10:00 часова, двадесетпрву  ванредну седницу  којом је председавао  председник Општине и  командант Штаба за ванредне ситуације Др Мирко Михајловић, на којој је разматрао:

 

– Усвајање Записника са XX ванредне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације, општине Александровац;

– Стање здравствене заштите грађана на територији Општине Александровац, до 19.10.2020.године;

-Разно;

 

   Након дискусија Штаб за ванредне ситуације Општине Александровац  је донео 3 закључка, 0 наредби и 2  препоруке , и то:

 

      1.Прихвата се Записник са XX ванредне седнице Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Александровац;

      2. Наставити са поштовањем општих превентивних мера (ношење заштитних маски, физичка дистанца, избегавање окупљања, лична хигијена) до отклањања ризика од ширења заразне болести COVID -19 на                 територији општине  Александровац; 

     3. Обавеза је свих услужних објеката на територији општине Александровац да имају одговорно лице, чији је задатак стриктно спровођење превентивних мера у самом услужном објекту ;

     4. Препоручује се Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Александровац да уради Обавештење о обавезном поштовању прописаних стриктних мера за све угоститељске, трговинске и занатске       објекте на  територији општине Александровац, а потом иста достави сваком од наведених објеката ;

      5. Апелује се на грађане општине Александровац који нису препознали значај мера да то учине јер ће тако заштити себе, породицу и све нас.

 

 

                         Записник са одржане  седнице Штаба  доставиће се касније.

 

 

                                                                                                             помоћник Председника општине

                                                                                                              за одбрану и ванредне ситуације

                                                                                                                          Душица Џамић

Print Friendly, PDF & Email