«

»

апр 04

Извештај о одржаној VIII  ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 Број:  06- 32/2021
Датум: 04.04.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 
Извештај о одржаној VIII  ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

 

 На 8. телефонској ванредној седници одржаној 04.04.2021.године  ,којом је председавао председник општине и командант штаба  Др Мирко Михајловић, Општински Штаб за ванредне ситуације општине Александровац  донео је следеће закључке у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији општине Александровац, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Сл. гласник РС”, бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020 и 1/2021,17/2021, 19/21 и 22/2121 и 29/21), ), Законом о заштити становништва од заразне болести (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и Одлуком Владе Републике Србије од 04.04.2021. године.

1.Радно време и просторна ограничења за период од 5. априла 2021. године од 06.00 часова па док налаже епидемиолошка ситуација.Неће радити објекти у којима се обављају делатности:

1) пружања услугa у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, и сл.), oсим оних угоститељских објеката који имају отворени део објекта (башту) за који имају дозволу за заузеће издату од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, тако што се могу пружати угоститељске услуге само на отвореном делу објекта, с тим да:

– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),

– запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,

– између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,

– за столом не може седети више од пет особа,

– уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице,

– отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,

– не може се изводити музичко-сценски програм уживо (тзв.жива музика) и

– радно време је сваког дана од 06.00 до 22.00 часова.

2) пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.).

  1. У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити:

1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);

2) ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја;

3) објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);

4) објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и друге услужне делатности;

5) објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице  и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.);

6) објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

7) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и отворене пијаце,

8) радње и продајна места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.);

9) објекти у којима се пружају услуге у области културе (позоришта, биоскопи, музеји).

  1. Без ограничења радног времена могу радити: апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке),бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива, трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране; ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл.

4.У свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре  где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

  1. .Контролу над применом мера вршиће инспекцијска служба уз асистенцију полиције.

Помоћник председника општине

за одбрану и  ванредне ситуације

Душица Џамић

 

 

Print Friendly, PDF & Email