«

»

мар 05

Извештај о одржаној IV ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СТИАУЦИЈЕ
Број: 06- 21/2021
Датум: 05.03.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

OДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КРУШЕВАЦ

ПРЕДМЕТ: Извештај о одржаној IV ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне
ситуације општине Александровац

Општински штаб за ванредне ситуације општине Александровац одржао је, дана
05.03.2021.године у 17: 00 часова, четврту ванредну – телефонску седницу којом је председавао
председник Општине и командант Штаба за ванредне ситуације Др Мирко Михајловић, на којој
је разматрао:

 • Усвајање Записника са III ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације;
 • Стање здравствене заштите грађана на територији Општине Александровац, до
  05.03.2021.године;
 • Разно;

Након дискусије Штаб за ванредне ситуације Општине Александровац је донео следће
закључке у складу са епидемиолошком ситуацијом као и одлукама Републичког кризног
штаба и Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19(’’Сл.гласник
РС,, бр.151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020,158/2020, И 1/2021), Законом о заштити
становништва од заразне болести (’’Сл.гласникРС,, бр 15/2016, 68/2020 и 136/2020) :

 

 1. Радно време у суботу 06.03.2021. године, сви угоститељски објекти и радње биће
  затворени од 12:00 часова(суботе) до понедељка 08.03.2021. до 06:00 часова ујутру.
 2. После 12:00 часова у суботу могу радити само продавнице хране, апотеке ,бензинске
  пумпе као и зелене пијаце.
 3.  Од понедељка средње школе прелазе на онлајн наставу.
 4.  Заказани спортски догађаји могу да се одрже без присуства публике.
  У понедељак све ради уобичајено до уторка када Републички кризни штаб буде сагледао нове
  бројке и одлучио шта ће се даље радити.

Постојеће мере , као што су забрана окупљања, ношење заштитних маски и редовна
дезинфекција су и даље на снази.
Контролу над спровођењем мера вршиће инспекцијска служба уз асистенцију полицијске
станице у Александровцу.

Помоћник Председника општине
за одбрану и ванредне ситуације
Душица Џамић

Print Friendly, PDF & Email