«

»

јул 08

Извештај о одржаној III редовној седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 Број:  06- 56 /2022
Датум: 08.07.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

Извештај о одржаној III редовној седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац

 

 

 

Дана 08.07.2022.године ,петак , у 10:00   часова је одржана  трећа редовна  седница  Штаба за ванредне ситуације општине Александровац   којом је председавао председник општине и командант штаба  Др Мирко Михајловић са следећим дневним  редом :

1.Усвајање Записника  са I ванредне седнице  Општинског  Штаба  за  ванредне  ситуације  Општине  Александровац;

2.Анализа стања здравствене заштите грађана на територији општине Александровац до 08.07.2022.год

3.Разматрање дописа Сектора за ванредне ситуације Крушевац 09/17/2.2 бр.217-8-167/22 Полугодишњи извештај о стању система за узбуњивање

4.Разно

Након дискусије Општински  Штаб за ванредне ситуације општине Александровац  донео је следеће закључке

-Усваја се записник са прве ванредне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације

-Усваја се извештај директорке дома здравља,,Добривоје Гер поповић,, о стању  здравствене заштите грађана на територији општине Александровац до 08.07.2022.год и препоручује грађанима да се придржавају мера превенције како би се спречило ширење корона вируса.

 

-Доноси  се закључак да се на територији општине Александровац спроводи тромесечна провера система за јавно узбуњивање. Сирене ће се оглашавати емитовањем сигнала једноличног тона у трајању од 60 секунди(знак,,ПРЕСТАНАК ОПАСНОСТИ)  почевши са првом пробом  прве среде у месецу септембру у 12:00 часова а наставити сваки трећи месец по истом принципу.

Трећа редовна седница завршена је у 11:00

 

                                                                                               Саветник за одбрану и  ванредне ситуације

 

Душица Џамић

 

ЗАКЉУЧАК

 

 

Print Friendly, PDF & Email