«

»

дец 07

Извештај комисије

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Стручна комисија за оцену пројеката за доделу
бесповратних средстава за суфинансирање мера
популационе политике јединице локалне самоуправе
у Републици Србији 2018.години
Мера“Усклађивање рада и родитељства“
Број: 020-366-6/2018-01
Датум: 07.12.2018. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2018. ГОДИНЕ МЕРА ,,УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА“  О РАСПОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БРОЈ 020-369/2018-01 који је објављен 15. октобра 2018. године

 

На основу  Локалног акционог плана запошљавања општине Александровац за 2018. годину, ( „Службени лист општине Александровац“, број  11/2018) , Одлуке о буџету општине Александровац за 2018 годину („Службени лист општине Александровац“, број  11/17 и 11/18),  Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години између општине Александровац и Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику  број  020-196/2018 од 17.07.2018. године и Решења о именовању Стручне комисије за оцену пројеката за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији 2018.години – Мера “Усклађивање рада и родитељства“ број 020-366/2018-01 од 12.10.2018. године, разматрајући пријаве које су пристигле по Јавном позиву за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији 2018.години – Мера “Усклађивање рада и родитељства“ број 020-369/2018-01 који је објављен 15. октобра 2018. Године, Стручна комисија  расподелила је 7.000.000,00 динара, односно за 20 пројеката по 350.000,00 динара и то:

 1. Јелена Радичевић, оснивач власник Јелена Радичевић ПР Фризерски салон ,,Андреа 12“ Витково
 2. Бојана Секулић, оснивач власник БОЈАНА СЕКУЛИЋ ПР РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ МЕТА-ТАГ АЛЕКСАНДРОВАЦ
 3. Борис Пејић, оснивач и власник БОРИС ПЕЈИЋ ПР ESPY Creative studio Александровац
 4. Никола Радичевић, оснивач и власник НИКОЛА РАДИЧЕВИЋ ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛИХ МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА STELL WOOD Тржац
 5. Михајло Михајловић, оснивач и власник МИХАЈЛО МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ЗАНАТСКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АТЕЉЕ ЈОЈА АЛЕКСАНДРОВАЦ
 6. Милијана Марић, оснивач власник МИЛИЈАНА МАРИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА АГЕНЦИЈА МАРИЋ АЛЕКСАНДРОВАЦ
 7. Александра Џопалић, оснивач власник АЛЕКСАНДРА ЏОПАЛИЋ ПР САЛОН ЛЕПОТЕ BEAUTY STUDIO DIVA S АЛЕКСАНДРОВАЦ
 8. Слободан Стефановић, оснивач и власник СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ ПР ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЧЕКЕРАЦ XP,
 9. Марина Петровић, оснивач и власник МАРИНА ПЕТРОВИЋ ПР КОЗМЕТИЧКИ САЛОН МП   BEAUTY STUDIO АЛЕКСАНДРОВАЦ
 10. Горан Ћурчић, оснивач и власник ГОРАН ЋУРЧИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА КУХИЊСКОГ НАМЕШТАЈА SIGMA DESIGN АЛЕКСАНДРОВАЦ
 11. Јасмина Савовић, оснивач и власник ЈАСМИНА САВОВИЋ ПР ПОИЗВОДЊА ГОТОВИХ ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА ОСИМ ОДЕЋЕ ТАЈ-ТЕX ГАРЕВИНА
 12. Ана Алексић, оснивач и власник АНА АЛЕКСИЋ ПР СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ ЛОГО АНА, Александровац
 13. Лидија Савић , оснивач и власник ЛИДИЈА САВИЋ ПР ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА  SAVIĆ N&ND INŽENJERING АЛЕКСАНДРОВАЦ
 14. Иван Станковић, оснивач власник ИВАН СТАНКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛЕ ОДЕЋЕ IVANTEX АЛЕКСАНДРОВАЦ
 15. Владимир Тодоровић, ВЛАДИМИР ТОДОРОВИЋ ПР АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА АУТОМОТОЦЕНТАР ТОДОР НОВАЦИ
 16. Светлана Крцић, оснивач власник Светлана Крцић ПР производња кошница – Доброљупци,
 17. Сузана Јовановић, оснивач власник ПР Грађевинско услужна радња Кештен 0107 Тулеш
 18. Кристина Бежановић почетник у послу , ЕКОЈАК доо Доњи Вратари, Доњи Вратари
 19. Валентина Самарџић , почетник у послу, HEALTHY FOOD FROM ŽUPA ДОО Стубал
 20. Бранко Прокић, оснивач власник БРАНКО ПРОКИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА АУТОЕЛЕКТРОНИКА БРАНКО АЛЕКСАНДРОВАЦ

Због недостатка финансијских средстава, Стручна комисија није одобрила пројекте следећих апликаната:

 1. Сузана Милосављевић, која је пријаву поднела у својству незапосленог лица,
 2. Драгица Минић власник предузетничке радње ,,Драгица Минић – ПП Ћевабџиница –нова“, статус почетник у пословању,
 3. Братислав Арсић, који је пријаву поднео у својству незапосленог лица.

Законски заступници привредних субјеката чије је финансирање одбрено од стране Стручне комисије у складу са Јавним позивом број 020-369/2018-01 који је објављен 15. октобра 2018. године, закључили су уговоре о суфинансирању пројеката са Општинском управом општине Александровац у прописаном року.

Print Friendly, PDF & Email