«

»

јун 13

ИЗВЕШТАЈ – Комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 401-964-1/2018-01
Датум: 12.06.2018. год.
Александровац

И З В Е Ш Т А Ј

Комисије за доделу награда

 

Општинска управа општине Александровац је дана 25. априла 2018. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима број 401-964/2018-01, који је објављен у медијима, званичној интернет страници општине и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је почео да тече од 03.05.2018. године закључно са 04.06.2018. године.

Општинска управа општине Александровац је дана 09. маја 2017. године је образовала Комисију за доделу награда, решењем број 020-101/2017-01.

На основу расписаног Конкурса и поднетих пријава, Комисија за доделу награда на састанку од 12.06.2018. године, утврдила је следеће:

По расписном Конкурсу поднето је укупно 29 пријава и све су благовремене. Сви подносиоци пријава имају пребивалиште на територији општине Александровац, што је потврђено службеном провером у ПС Александровац и уврењима од 11.06.2018. године.

Пријаве су поднели студенти:

Ред. бр. Презиме и име Име оца Адреса ФАКУЛТЕТ Година

и врста

студија

Просечна оцена / ЕСПБ
 1.  
Вукашин Поповић Ивица Александровац, Солунских ратника 21 Медицински факултет, Београд 3. година основних студија

– у року

 

9,78

2. Јелена Луковић Мирољуб Ул. 10. августа 37,

Александровац

Пољопривредни факултет, Београд дипломирала мастер

28.09.2017

– у року

 

9,28

3. Марко Дуњић Бојан Ул. Минићка 1, Александровац Биолошки факултет, Београд дипломирао на основним студијама 14.07.2017

1. година мастер

– у року

 

9,93

 

10,00

 

укупно

9,97

4. Стефан Ћоћић Славољуб Горњи Вратари, Александровац Природно-математички факултет,

Нови Сад

дипломирао

19.09.2017

– у року

 

9,61

5. Антанасије Пуношевац

 

 

 

Милорад Пањевац, Александровац Факултет ликовних уметности, Београд 3. година докторских

студија

 – у року

основне – 10;

мастер – 10;

докторске

 3. год. – 10

6. Јелена Славковић Жељко Ул. 10. августа 12, Александровац Пословни и правни факултет, Београд дипломирала основне

17.06.2017

– у року

 

9,72

7. Ивана Николић

 

 

 

Милче Ул. 29. новембра 110/1/IV/14, Александровац Архитектонски факултет

Београд

-дипломирала

основне

-дипломирала мастер  04.07.2017

– у року

8,64

 

9,32

 

укупно

8,98

8. Марија Недељковић Милош Ратаје,

Александровац

Факултет политичких наука Београд дипломирала

30.08.2017

– у року

 

9,07

9. Данијела Ћоћић Славољуб Поповци, Александровац Природно-математички факултет, Крагујевац

 

Биолошки факултет Београд

дипломирала основне 02.09.2016

-дипломирала мастер  25.09.2017

– у року

9,18

 

 

9,30

 

укупно

9,24

10. Душан Ћоћић Славољуб Поповци, Александровац Природно-математички факултет, Крагујевац дипломирао основне 08.10.2017

дипломирао мастер

15.09.2016

2. година докторских

– у року

 

8,24

 

10,00

 

10,00

 

укупно

9,41

11. Младен Андрејић Миливоје Наде Милутиновић 8,

Александровац

Православни богословски факултет, Београд дипломирао

основне

22.09.2017

– у року

 

9,00

12. Милица Црноглавац Милутин Миће Милића 9,

Александровац

Хемијски факултет, Београд 3. година основних

– у року

 

9,54

13. Нада Гашић Сретен Горњи Вратари, Александровац Филолошки факултет, Београд,

Шпански језик

4. година основних студија

– у року

 

9,50

14. Милица Ђурић Славољуб Крушевачка 45, Александровац Филолошки факултет, Београд,

Шпански језик

4. година

основних студија

– у року

 

9,57

15. Драгиша Шимуновић Бошко Крушевачка 21,

Александровац

Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево дипломирао 28.09.2016

дипломирао мастер

29.09.2017

– у року

9,42

 

10,00

 

укупно

9,71

16. Лазар Томић Димитрије Ул. 10. августа 2, Александровац Факултет спорта и физичког васпитања, Београд дипломирао 23.09.2016

дипломирао мастер

27.09.2017

– у року

9,00

 

9,78

 

укупно

9,39

17. Мирко Жерађанин Томислав Жупска 22,

Александровац

Електронски факултет, Ниш дипломирао

основне

13.10.2016

дипломирао мастер

24.08.2017

– у року

 

8,48

 

9,80

 

укупно

9,14

18. Далибор Ђорђевић Милан Јаше Петровића 42/3, Александровац Машински факултет, Београд дипломирао

основне

10.07.2017

– у року

 

9,50

19. Марко Кнежевић Горан Индустријска 68,

Александровац

ФОН, Београд дипломирао

основне

29.09.2017

– у року

 

9,02

20. Младен Видојевић Михајло Жељинска 1, Александровац Пољопривредни факултет, Београд дипломирао

основне

22.09.2017

– у року

 

9,38

 

21. Сандра Миодраговић Милан Крушевачка 12/8,

Александровац

Факултет медицинских наука, Крагујевац 4. година

основних студија

– у року

 

9,78

22. Данијел Милинчић Драган Школска, Александровац Пољопривредни факултет, Београд дипломирао основне 26.09.2016

дипломирао мастер

22.09.2017

1. година докторских

– у року

 

9,95

 

 

10,00

 

 

укупно

9,98

23. Сандра Рачић Бобан Плеш, Александровац Пољопривредни факултет, Београд дипломирала основне

29.09.2017

– у року

 

9,35

 

24. Марина Милојевић

 

 

Радоје Вражогрнци,

Александровац

Архитектонски факултет

Београд

-дипломирала

основне

-дипломирала мастер  04.07.2017

– у року

/

 

9,03

 

укупно

/

25. Даринка Михајловић

 

Константин Александровац Факултет примењених уметности, Београд

 

Факултет техничких наука, Нови Сад

-дипломирала

основне

17.07.2012

-дипломирала мастер 

3. година докторских

– у року

 

9,87

 

 

9,91

 

укупно

9,89

26. Андријана Бачевић Горан Омладинска 106, Александровац ФОН, Београд дипломирала

основне

 19.09.2016

-дипломирала мастер

29.09.2017

– у року

9,31

 

 

10,00

 

укупно

9,66

27. Зорана Пецикоза Јордан Ул. 10. августа 41/21, Александровац Филолошки факултет, Београд 2. година основних

– у року

 

9,50

28. Владимир Судимац Вукосав Ул. 29. новембра, Александровац Медицински факултет, Ниш дипломирао на интегрисаним    студијама 28.08.2015

3. година докторских

– у року

9,77

 

 

 

10,00

 

укупно

9,89

29. Марија Ракић Мирослав Милована Глишића 11, Александровац Филолошки факултет, Београд дипломирала

основне

08.09.2017

– у року

 

9,18

 

 

 

I

Сагласно члану 6. Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за завршене судије у претходној години, са укупном оценом најмање 9, који нису поновили ни једну годину студија, испуњавају студенти:

 

 1. Јелена (Мирољуб) Луковић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд дипломирала мастер 28.09.2017. са просечном оценом 9,28
 2. Стефан (Славољуб) Ћоћић, Горњи Вратари, Природно-математички факултет, Нови Сад дипломирао 09.2017 са просечном оценом 9,61
 3. Јелена (Жељко) Славковић, Александровац, Пословни и правни факултет, Београд дипломирала основне 06.2017. са просечном оценом 9,72
 4. Марија (Милош) Недељковић, Ратаје, Факултет политичких наука Београд дипломирала 30.08.2017 са просечном оценом 9,07
 5. Данијела (Славољуб) Ћоћић, Поповци, Александровац, Природно-математички факултет, Крагујевац, Биолошки факултет Београд, дипломирала основне 02.09.2016. са просечном оценом 9,18, дипломирала на мастер студијама 25.09.2017. са просечном оценом 9,30, укупно 9,24
 6. Младен (Миливоје) Андрејић, Александровац, Православни богословски факултет, Београд дипломирао основне 09.2017. са просечном оценом 9,00
 7. Драгиша (Бошко) Шимуновић, Александровац, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, дипломирао на основним студијама09.2016 са просечном оценом 9,42, а на мастер студијама дипломирао 29.09.2017са просечном оценом 10,00, укупно 9,71
 8. Лазар (Димитрије) Томић, Александровац, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, на основним студијама 23.09.2016 са просечном оценом 9,00, дипломирао на мастер студијама са просечном оценом 9,78, укупно 9,39
 9. Мирко (Томислав) Жерађанин, Александровац, Електронски факултет, Ниш дипломирао на основним студијама 13.10.2016. са просечном оценом 8,48, а на мастер студијама 24.08.2017 са просечном оценом 9,80, укупно 9,14
 10. Далибор (Милан) Ђорђевић, Александровац, Машински факултет, Београд, дипломирао основне 07.2017 са просечном оценом 9,50
 11. Марко (Горан) Кнежевић, Александровац ФОН, Београд           дипломирао основне 09.2017. са просечном оценом 9,02
 12. Младен (Михајло) Видојевић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд дипломирао основне 09.2017. са просечном оценом 9,38
 13. Сандра (Бобан) Рачић, Плеш, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд дипломирала основне 09.2017 са просечном оценом 9,35
 14. Андријана (Горан) Бачевић, Александровац ФОН, Београд, дипломирала основне 09.2016 са просечном оценом 9,31, дипломирала на мастер студијама 29.09.2017 са просечном оценом 10,00, укупно 9,66
 15. Марија (Мирослав) Ракић, Александровац, Филолошки факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 08.09.2017. са просечном оценом 9,18

 

 

II

Сагласно члану 7, став 1 и 2, тачка 2, Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за постигнут успех остварен током студија испуњавају студенти који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским роком из свих положених испита постигли просечну оцену најмање 9,50:

 

 1. Вукашин (Ивица) Поповић, Александровац, Медицински факултет, Београд      година основних, студија са просечном оценом 9,78
 2. Марко (Бојан) Дуњић, Александровац, Биолошки факултет, Београд, година мастер студија, са просечном оценом 9,97
 3. Антанасије (Милорад) Пуношевац, Пањевац, Факултет ликовних уметности, Београд година докторских студија са просечном оценом 10,00
 4. Душан (Славољуб) Ћоћић, Поповци, Природно-математички факултет, Крагујевац, година докторских са просечном оценом 9,41
 5. Милица (Милутин) Црноглавац, Александровац, Хемијски факултет, Београд година основних са просечном оценом 9,54
 6. Нада (Сретен) Гашић, Горњи Вратари, Филолошки факултет, Београд, Шпански језик година основних студија са просечном оценом 9,50
 7. Милица (Славољуб) Ђурић, Александровац, Филолошки факултет, Београд, Шпански језик 4. година основних студија са просечном оценом 9,57
 8. Сандра (Милан) Миодраговић, Александровац,       Факултет медицинских наука, Крагујевац, 4. година основних студија са просечном оценом 9,78
 9. Даринка (Константин) Михајловић, Александровац, Факултет техничких наука, Нови Сад, 3. година докторских студија са просечном оценом 9,89
 10. Данијел (Драган) Милинчић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд 1. година докторских са просечном оценом 9,98
 11. Зорана (Јордан) Пецикоза, Александровац,  Филолошки факултет, Београд       година основних са просечном оценом 9,50
 12. Владимир (Вукосав) Судимац, Александровац, Медицински факултет, Ниш, 3. година докторских са просечном оценом 9,89

 

III

Комисија је разматрајући све поднете пријаве и утврдила да 2 пријављена студента не

испуњава Конкурсом предвиђене услове за доделу награде и то:

 

            – Услове из члана 6 Одлуке, због просечне оцене испод 9,00 не испуњава:

 

 1. Ивана (Милче) Николић, Александровац Архитектонски факултет Београд  -дипломирала на основним студијама са просечном оценом 8,64 и на мастер студијама са просечном оценом 9,32, док је укуна просечна оцена у току студија 8,98

 

– У складу са чланом 10. Одлуке, због непотпуне документације није разматрана пријава:

 

 1. Марина (Радоје) Милојевић, Вражогрнци, Архитектонски факултет, Београд, дипломирала на мастер студијама 04.07.2017 са просечном оценом 9,03

 

 

Сагласно члану 7, став 1 и 2, тачка 1, Одлуке о студентским наградама, услове за доделу

изузетне награде за успех у току студија за студенте који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским испитним роком из свих положених испита постигли оцену 10,  остварио је студент:

 

 1. Антанасије (Милорад) Пуношевац, Пањевац, Факултет ликовних уметности, Београд година докторских студија, који је током студија остварио просечну оцену 10,00

 

IV

            На основу члана 12. Одлуке о студентским наградама, Комисија за доделу награда предлаже кандидате за награду:

 

            – За завршене студије:

 

 1. Јелена (Мирољуб) Луковић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд дипломирала мастер 28.09.2017. са просечном оценом 9,28
 2. Стефан (Славољуб) Ћоћић, Горњи Вратари, Природно-математички факултет, Нови Сад дипломирао 19.09.2017 са просечном оценом 9,61
 3. Јелена (Жељко) Славковић, Александровац, Пословни и правни факултет, Београд дипломирала основне 17.06.2017. са просечном оценом 9,72
 4. Марија (Милош) Недељковић, Ратаје, Факултет политичких наука Београд дипломирала 30.08.2017 са просечном оценом 9,07
 5. Данијела (Славољуб) Ћоћић, Поповци, Александровац, Природно-математички факултет, Крагујевац, Биолошки факултет Београд, дипломирала основне 02.09.2016. са просечном оценом 9,18, дипломирала на мастер студијама 25.09.2017. са просечном оценом 9,30, укупно 9,24
 6. Младен (Миливоје) Андрејић, Александровац, Православни богословски факултет, Београд дипломирао основне 22.09.2017. са просечном оценом 9,00
 7. Драгиша (Бошко) Шимуновић, Александровац, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, дипломирао на основним студијама 28.09.2016 са просечном оценом 9,42, а на мастер студијама дипломирао 29.09.2017са просечном оценом 10,00, укупно 9,71
 8. Лазар (Димитрије) Томић, Александровац, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, на основним студијама 23.09.2016 са просечном оценом 9,00, дипломирао на мастер студијама са просечном оценом 9,78, укупно 9,39
 9. Мирко (Томислав) Жерађанин, Александровац, Електронски факултет, Ниш дипломирао на основним студијама 13.10.2016. са просечном оценом 8,48, а на мастер студијама 24.08.2017 са просечном оценом 9,80, укупно 9,14
 10. Далибор (Милан) Ђорђевић, Александровац,  Машински факултет, Београд, дипломирао основне 10.07.2017 са просечном оценом 9,50
 11. Марко (Горан) Кнежевић, Александровац ФОН, Београд           дипломирао основне 29.09.2017. са просечном оценом 9,02
 12. Младен (Михајло) Видојевић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд дипломирао основне 22.09.2017. са просечном оценом 9,38
 13. Сандра (Бобан) Рачић, Плеш, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд дипломирала основне 29.09.2017 са просечном оценом 9,35
 14. Андријана (Горан) Бачевић, Александровац ФОН, Београд, дипломирала основне 19.09.2016 са просечном оценом 9,31, дипломирала на мастер студијама 29.09.2017 са просечном оценом 10,00, укупно 9,66
 15. Марија (Мирослав) Ракић, Александровац, Филолошки факултет, Београд, дипломирала на основним студијама 08.09.2017. са просечном оценом 9,18

 

 

– За успех у току студија:

 

 1. Вукашин (Ивица) Поповић, Александровац, Медицински факултет, Београд      3. година основних, студија са просечном оценом 9,78
 2. Марко (Бојан) Дуњић, Александровац, Биолошки факултет, Београд, 1. година мастер студија, са просечном оценом 9,97
 3. Душан (Славољуб) Ћоћић, Поповци, Природно-математички факултет, Крагујевац, 2. година докторских са просечном оценом 9,41
 4. Милица (Милутин) Црноглавац, Александровац, Хемијски факултет, Београд 3. година основних са просечном оценом 9,54
 5. Нада (Сретен) Гашић, Горњи Вратари, Филолошки факултет, Београд, Шпански језик 4. година основних студија са просечном оценом 9,50
 6. Милица (Славољуб) Ђурић, Александровац, Филолошки факултет, Београд, Шпански језик 4. година основних студија са просечном оценом 9,57
 7. Сандра (Милан) Миодраговић, Александровац,       Факултет медицинских наука, Крагујевац, 4. година основних студија са просечном оценом 9,78
 8. Даринка (Константин) Михајловић, Александровац, Факултет техничких наука, Нови Сад, 3. година докторских, са просечном оценом 9,89
 9. Данијел (Драган) Милинчић, Александровац, Пољопривредни факултет, Београд 1. година докторских са просечном оценом 9,98
 10. Зорана (Јордан) Пецикоза, Александровац,  Филолошки факултет, Београд       2. година основних са просечном оценом 9,50
 11. Владимир (Вукосав) Судимац, Александровац, Медицински факултет, Ниш, 3. година докторских са просечном оценом 9,89

 

 • За изузетну награду:

 

 1. Антанасије (Милорад) Пуношевац, Пањевац, Факултет ликовних уметности, Београд, 3. година

докторских студија, који је током студија остварио просечну оцену 10,00     

                                                                                                           

 

Комисија:

Председник – Војислав Калезић, с.р.

 

 Чланови:

Драгана Богојевић, с.р.

Дејана Михајловић, с.р.

Драган Милојевић Гања, с.р.

Слободан Маринковић, с.р.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email