«

»

јун 03

Извештај – Комисије за доделу награда талентованим студентима

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 401-911-2/2017-01
Датум: 01.06.2017. год.
Александровац

 

И З В Е Ш Т А Ј

Комисије за доделу награда

 

Општинска управа општине Александровац је дана 09. маја 2017. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима број 401-911/2017-01, који је објављен у медијима, на званичној интернет страници општине Александровац и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је почео да тече од 10.05.2017. године, закључно са 19.05.2017. године.

Општинска управа општине Александровац је дана 09. маја 2017. године образовала Комисију за доделу награда, решењем број 020-101/2017-01.

На основу расписаног Конкурса и поднетих пријава, Комисија за доделу награда на састанку од 01.05.2016. године, утврдила је следеће:

По расписаном Конкурсу поднето је укупно 30 пријава и све су благовремене. Сви подносиоци пријава имају пребивалиште на територији општине Александровац, што је потврђено службеном провером у ПС Александровац и уверењима од 22.05.2017. године.

Пријаве су поднели студенти:

 

 

Ред. бр. Име и презиме Име оца Адреса ФАКУЛТЕТ Година

и врста

студија

Просечна оцена / ЕСПБ
 1.  
Антанасије Пуношевац Милорад Пањевац, Александровац Факултет ликовних уметности, Београд 2. година докторских

студија

 – у року

основне – 10;

мастер – 10;

докторске

 1. год. – 10

 1.  
Стефан Ћурчић Бобан Крушевица, Александровац Пољопривредни факултет, Београд 3. година основних студија 9,50 – само са 2. године;

 

 1.  
Андријана Бачевић Горан Омладинска 106, Александровац ФОН, Београд дипломирала 19.09.2016

– у року

9,31
 1.  
Душан Милисављевић Славољуб Ратаје,

Александровац

Медицински факултет, Београд 2. година

– у року

9,75
 1.  
Милица Милосављевић Радован Крушевачка 12/10,

Александровац

Правни факултет, Београд дипломирала 01.09.2016

– у року

9,67
 1.  
Јелица Атанасковић Миодраг

 

Венчац, Александровац Медицински факултет, Ниш дипломирала 13.10.2016

– у року

9,17
 1.  
Нада Гашић Сретен Горњи Вратари, Александровац Филолошки факултет, Београд,

Шпански језик

3. година основних студија

– у року

9,53
 1.  
Драгиша Шимуновић Бошко Крушевачка 21,

Александровац

Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево дипломирао 28.09.2016

– у року

9,42
 1.  
Марија Живковић Миломир Доње Ратаје, Александровац Пољопривредни факултет, Београд дипломирала 19.09.2016

– у року

9,05
 1.  
Ивана Ракић Зоран Латковац, Александровац Пољопривредни факултет, Београд дипломирала мастер  01.09.2016

– у року

9,17 – само са мастер студија
 1.  
Јелена Луковић Мирољуб Ул. 10. августа 37,

Александровац

Пољопривредни факултет, Београд дипломирала 19.09.2016

– у року

9,07
 1.  
Данијела Ћоћић Славољуб Поповци, Александровац Природно-математички факултет, Крагујевац дипломирала 02.09.2016

– у року

9,18
 1.  
Филип Видојевић Слађан Козничка 6,

Александровац

Факултет ликовних уметности, Београд дипломирао 07.09.2016

– у року

9,27
 1.  
Олгица Ђокић Аца Доњи Ступањ, Александровац Висока школа струковних студија за васпитаче -дипломирала струковне 28.09.2015

-дипломирала

специјалистичке студије 26.09.2016

– у року

8,98

 

 

9,25

 

 

 

 1.  
Марко Дуњић Бојан Ул. Минићка 1, Александровац Биолошки факултет, Београд -дипломирао на основним студијама 2015/2016

-1. година мастер

– у року

9,85

 

 

 

10,00

 1.  
Јелена Славковић Жељко Ул. 10. августа 12, Александровац Пословни и правни факултет, Београд 4. година

– у року

9,79
 1.  
Владимир Судимац Вукосав Ул. 29. новембра, Александровац Медицински факултет, Ниш -дипломирао на интегрисаним    студијама 28.08.2015

– 2. година докторских

– у року

9,77

 

 

 

10,00

 1.  
Душан Ћоћић Славољуб Поповци, Александровац Природно-математички факултет, Крагујевац дипломирао мастер

15.09.2016

– у року

10,00 –  само са мастер студија
 1.  
Андреа Андрејић Александар Омладинска 84,

Александровац

Београдска пословна школа: Висока школа струковних студија 3. година

– у року

9,00
 1.  
Милица Богдановић Војислав Крушевачка 87,

Александровац

Електротехнички факултет, Београд -дипломирала на основним студијама 2014/2015

-дипломирала мастер

15.09.2016

– у року

9,00

 

 

 

10,00

 

 

 

 1.  
Милица Ђурић Славољуб Крушевачка 45, Александровац Филолошки факултет, Београд,

Шпански језик

3. година

– у року

9,62
 1.  
Лазар Томић Димитрије Ул. 10. августа 2, Александровац Факултет спорта и физичког васпитања, Београд дипломирао 23.09.2016

– у року

9,00
 1.  
Борис Рилак Владимир Виноградарска 71, Александровац Агрономски факултет, Чачак -изгубљена 1 година на основним студијама

09/10-2015

-дипломирао мастер 2015/2016

-1. година докторских студија

9,30

 

 

 

 

9,50

 

 

 

 1.  
Немања Вилимоновић Горан Омладинских бригада 5, Александровац

 

ФОН, Београд дипломирао 28.09.2016

– у року

9,00
 1.  
Стефан Ћоћић Славољуб Горњи Вратари, Александровац Природно-математички факултет,

Нови Сад

4. година

– у року

9,54
 1.  
Сандра Рачић Бобан Плеш, Александровац Пољопривредни факултет, Београд 4. година

– у року

9,60 – само са 3. године;

 

 1.  
Младен Видојевић Михајло Жељинска, Александровац Пољопривредни факултет, Београд 4. година

– у року

9,60 – само са 3. године;

 

 1.  
Данијел Милинчић Драган Школска, Александровац Пољопривредни факултет, Београд дипломирао 28.09.2016

– у року

9,95
 1.  
Сузана Миодраговић Драгиша Лесковица, Александровац Пољопривредни факултет, Београд 3. година

– у року

9,57
 1.  
Даница Станић Славољуб Венчац, Александровац Медицински факултет, Београд дипломирала на интегрисаним    студијама 20.09.2016

– у року

9,86

 

I

Сагласно члану 6. Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за завршене судије у претходној години, са укупном оценом најмање 9, који нису поновили ни једну годину студија, испуњавају студенти:

 

 1. Андријана (Горан) Бачевић, Омладинска 106, Александровац, дипломирала 19.09.2016,

на ФОН Београд, са просечном оценом 9,31

 1. Милица (Радован) Милосављевић, Крушевачка 12/10, Александровац, дипломирала

01.09.2016, на Правном факултету у Београду, са просечном оценом 9,67

 1. Јелица (Миодраг) Атанасковић, Венчац, Александровац , дипломирала 13.10.2016, на

Медицинском факултету у Нишу, са просечном оценом 9,17

 1. Драгиша (Бошко) Шимуновић, Крушевачка 21, Александровац, дипломирао 28.09.2016,

на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, са просечном оценом 9,42

 1. Марија (Миломир) Живковић, Доње Ратаје, Александровац, дипломирала 19.09.2016, на

Пољопривредном факултету у Београду, са просечном оценом 9,05

 1. Јелена (Мирољуб) Луковић, Ул. 10. августа 37, Александровац, дипломирала 19.09.2016,

на Пољопривредном факултету у  Београду, са просечном оценом 9,07

 1. Данијела (Славољуб) Ћоћић, Поповци, Александровац, дипломирала 02.09.2016, на

Природно – математичком факултету у Крагујевцу, са просечном оценом 9,18

 1. Филип (Слађан) Видојевић, Козничка 6, Александровац, дипломирао 07.09.2016, на 

Факултету ликовних уметности у Београду, са просечном оценом 9,27

 1. Милица (Војислав) Богдановић, Крушевачка 87, Александровац, дипломирала на

Електротехничком факултету у Београду на основним студијама 2014/2015 – просек 9,00, а на мастер студијама дипломирала 15.09.2016, са просечном оценом 10,00

 1. Лазар (Димитрије) Томић, Ул. 10. августа 2, Александровац,  дипломирао 23.09.2016,

на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду са просечном оценом 9,00

 1. Немања (Горан) Вилимоновић, Омладинских бригада 5, Александровац, дипломирао

28.09.2016, на ФОН Београд, са просечном оценом 9,00

 1. Данијел (Драган) Милинчић, Школска, Александровац, дипломирао 28.09.2016, на

Пољопривредном факултету у Београду, са просечном оценом 9,95

 1. Даница (Славољуб) Станић, Венчац, Александровац, дипломирала на интегрисаним

студијама 20.09.2016, на Медицинском факултету у Београду, са просечном оценом 9,86           

 

II

Сагласно члану 7, став 1 и 2, тачка 2, Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за постигнут успех остварен током студија испуњавају студенти који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским роком из свих положених испита постигли просечну оцену најмање 9,50:

 

 1. Антанасије (Милорад) Пуношевац, Пањевац, Александровац, студент 2. године докторских Факултета ликовних уметности у Београду, који је на основним и мастер студијама остварио просечну оцену 10, као и на 1. години докторских студија
 2. Душан (Славољуб) Милисављевић, Ратаје, Александровац, студент 2. године Медицинског факултета у Београду, са просечном оценом 9,75
 3. Нада (Сретен) Гашић, Горњи Вратари, Александровац, студент 3. године основних студија Филолошког факултета у Београду – Шпански језик, са просечном оценом 9,53
 4. Марко (Бојан) Дуњић, Ул. Минићка 1, Александровац, студент докторских студија на Биолошком факултету у Београду, дипломирао на основним студијама 2015/2016 – просек 9,85, а на 1. години мастер судија остварио просек 9,85
 5. Јелена (Жељко) Славковић, Ул. 10. августа 12, Александровац, студент 4. године Пословног и правног факултета у Београду, са просечном оценом 9,79
 6. Владимир (Вукосав) Судимац, Ул. 29. новембра, Александровац, студент 2. године докторских студија на Медицинском факултету у Нишу, дипломирао на интегрисаним студијама 28.08.2015, са просечном оценом    9,77, а на 1. години докторских студија остварио просек 10,00
 7. Милица (Славољуб) Ђурић, Крушевачка 45, Александровац, студент 3. године Филолошког факултета у Београду – Шпански језик, са просечном оценом 9,62
 8. Стефан (Славољуб) Ћоћић, Горњи Вратари, Александровац, студент 4. године Природно-математичког факултета у  Новом Саду, са просечном оценом 9,54
 9. Сузана (Драгиша) Миодраговић, Лесковица, Александровац, студент 3. године Пољопривредног факултета у Београду, са просечном оценом 9,57

 

III

Комисија је разматрајући све поднете пријаве утврдила да 8 пријављених студената не

испуњава Конкурсом предвиђене услове за доделу награде и то:

 

– Услове из члана 3. Одлуке, који предвиђа награђивање студената који похађају искључиво академске студије, не испуњавају:

 

 1. Олгица (Аца) Ђокић, Доњи Ступањ, Александровац, дипломирала струковне студије на Високој школи струковних студија за васпитаче 28.09.2015, са просечном оценом 8,98, а на

специјалистичким студијама дипломирала 26.09.2016, са просечном оценом 9,25

 1. Андреа (Александар) Андрејић, Омладинска 84, Александровац, студент 3. године Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија, са просечном оценом 9,00

 

            – Услове из члана 7. Одлуке, због поновљене године студија не испуњава:

 

 1. Борис (Владимир) Рилак, Виноградарска 71, Александровац, студент 1. године

докторских студија на Агрономском факултету у Чачку, због изгубљене године на основним студијама које је уписао школске 2009/2010 године, а дипломирао 2015. године са просечном оценом 9,30. Мастер студије је уписао и завршио школске 2015/2016 са оствареном просечном оценом 9,50.

 

– У складу са чланом 10. Одлуке, због непотпуне документације нису разматране пријаве

следећих студената:

 

 1. Ивана (Зоран) Ракић из Латковца, Александровац, дипломирала на мастер студијама на Пољопривредном факултету у Београду 01.09.2016, са просечном оценом 9,17, а која је у пријави на Конкурс поднела доказе о испуњености услова само за циклус мастер студија
 2. Душан (Славољуб) Ћоћић, Поповци, Александровац, дипломирао на мастер студијама Природно-математичког факултета у Крагујевцу 15.09.2016, са просечном оценом 10,00, а који је у пријави на Конкурс поднео доказе о испуњености услова само за циклус мастер студија
 3. Ћурчић (Бобан) Стефан, Крушевица, Александровац, студент 3. године основних студија на Пољопривредном факултету у Београду, поднео доказе о испуњености услова само са 2. године судија о оствареној просечној оцени 9,50.
 4. Сандра (Бобан) Рачић, Плеш, Александровац, студент 4. године основних студија на Пољопривредном факултету у Београду, поднела доказе о испуњености услова само са 3. године судија о оствареној просечној оцени 9,60.               
 5. Младен (Михајло) Видојевић, Жељинска, Александровац, студент 4. године основних студија на Пољопривредном факултету у Београду, поднео доказе о испуњености услова само са 3. године судија о оствареној просечној оцени 9,60.

 

Сагласно члану 7, став 1 и 2, тачка 1, Одлуке о студентским наградама, услове за доделу

изузетне награде за успех у току студија за студенте који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским испитним роком из свих положених испита постигли оцену 10, није остварио ни један студент.

 

IV

            На основу члана 12. Одлуке о студентским наградама, Комисија за доделу награда предлаже кандидате за награду:

 

            – За завршене студије:

 

 1. Андријана (Горан) Бачевић, Омладинска 106, Александровац, дипломирала 19.09.2016, на ФОН Београд, са просечном оценом 9,31
 2. Милица (Радован) Милосављевић, Крушевачка 12/10, Александровац, дипломирала 01.09.2016, на Правном факултету у Београду, са просечном оценом 9,67
 3. Јелица (Миодраг) Атанасковић, Венчац, Александровац , дипломирала 13.10.2016, на Медицинском факултету у Нишу, са просечном оценом 9,17
 4. Драгиша (Бошко) Шимуновић, Крушевачка 21, Александровац, дипломирао 28.09.2016, на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, са просечном оценом 9,42
 5. Марија (Миломир) Живковић, Доње Ратаје, Александровац, дипломирала 19.09.2016, на Пољопривредном факултету у Београду, са просечном оценом 9,05
 6. Јелена (Мирољуб) Луковић, Ул. 10. августа 37, Александровац, дипломирала 19.09.2016,

на Пољопривредном факултету у  Београду, са просечном оценом 9,07

 1. Данијела (Славољуб) Ћоћић, Поповци, Александровац, дипломирала 02.09.2016, на Природно – математичком факултету у Крагујевцу, са просечном оценом 9,18
 2. Филип (Слађан) Видојевић, Козничка 6, Александровац, дипломирао 07.09.2016, на Факултету ликовних уметности у Београду, са просечном оценом 9,27
 3. Милица (Војислав) Богдановић, Крушевачка 87, Александровац, дипломирала на Електротехничком факултету у Београду на основним студијама 2014/2015 – просек 9,00, а на мастер студијама дипломирала 15.09.2016, са просечном оценом 10,00
 4. Лазар (Димитрије) Томић, Ул. 10. августа 2, Александровац,  дипломирао 23.09.2016, на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду са просечном оценом 9,00
 5. Немања (Горан) Вилимоновић, Омладинских бригада 5, Александровац, дипломирао 28.09.2016, на ФОН Београд, са просечном оценом 9,00
 6. Данијел (Драган) Милинчић, Школска, Александровац, дипломирао 28.09.2016, на Пољопривредном факултету у Београду са просечном оценом 9,95
 7. Даница (Славољуб) Станић, Венчац, Александровац, дипломирала на интегрисаним студијама 20.09.2016, на Медицинском факултету у Београду, са просечном оценом 9,86   

 

 

 

– За успех у току студија:

 

 1. Антанасије (Милорад) Пуношевац, Пањевац, Александровац, студент 2. године докторских Факултета ликовних уметности у Београду који је на основним и мастер студијама остварио просечну оцену 10, као и на 1. год. докторских студија
 2. Душан (Славољуб) Милисављевић, Ратаје, Александровац, студент 2. године Медицинског факултета у Београд у, са просечном оценом 9,75
 3. Нада (Сретен) Гашић, Горњи Вратари, Александровац, студент 3. године основних студија Филолошког факултета у Београду – Шпански језик, са просечном оценом 9,53
 4. Марко (Бојан) Дуњић, Ул. Минићка 1, Александровац, студент докторских студија на Биолошком факултету у Београду, дипломирао на основним студијама 2015/2016 – просек 9,85, а на 1. години мастер судија остварио просек 9,85
 5. Јелена (Жељко) Славковић, Ул. 10. августа 12, Александровац, студент 4. године Пословног и правног факултета у Београду, са просечном оценом 9,79
 6. Владимир (Вукосав) Судимац, Ул. 29. новембра, Александровац, студент 2. године докторских студија на Медицинском факултету у Нишу, дипломирао на интегрисаним студијама 28.08.2015, са просечном оценом 9,77, а на 1. години докторских студија остварио просек 10,00
 7. Милица (Славољуб) Ђурић, Крушевачка 45, Александровац, студент 3. године Филолошког факултета у Београду – Шпански језик, са просечном оценом 9,62
 8. Стефан (Славољуб) Ћоћић, Горњи Вратари, Александровац, студент 4. године Природно-математичког факултета у Новом Саду, са просечном оценом 9,54
 9. Сузана (Драгиша) Миодраговић, Лесковица, Александровац, студент 3. године Пољопривредног факултета у Београду, са просечном оценом 9,57

                                                                                                           

V

Сви учесници Конкурса могу упутити приговор на предлог кандидата за доделу награда, у року од 8 дана од објављивања предлога, тј. до 11.06.2017. године.

Приговор се доставља непосредном предајом писарници Општинске управе општине Александровац, радним даном од 07 до 15 часова, или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинска управа – Комисија за доделу награда, ул. Јаше Петровића 26, Александровац.

 

 

Комисија:

 

    Председник – Војислав Калезић, с.р.

                       

Чланови:

Драгана Богојевић, с.р.

Дејана Михајловић, с.р.

Драган Милојевић – Гања, с.р.

Слободан Маринковић, с.р.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email