«

»

мај 31

Извештај комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 020-712/2024

Датум: 31.05.2024. год.

Александровац

 

И З В Е Ш Т А Ј

Комисије за доделу награда

 

Општинска управа општине Александровац је дана  14.05.2024. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима број  020-598/2024, који је објављен на званичној интернет страници општине и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је почео да тече од 14.05.2024. године закључно са   27.05.2024. године.

Општинска управа општине Александровац је дана  15.маја 2024.године је образовала Комисију за доделу награда,  решењем број  020-599/2024

На основу расписаног Конкурса и поднетих пријава, Комисија за доделу награда на састанку од      31.05.2024. године, утврдила је следеће:

По расписном Конкурсу поднето је  укупно  23  пријаве и све су благовремене. Сви подносиоци пријава имају пребивалиште на територији општине Александровац, што је потврђено службеном провером у ПС Александровац или на основу очитаних личних карата подносилаца захтева.

Пријаве су поднели студенти:                                           

 

Ред. бр. Презиме и име Име оца Адреса ФАКУЛТЕТ Година

и врста

студија

Просечна оцена / ЕСПБ
1.         

Дуњић

Ивана

 

Зоран

Мала Ракља

Пољана бб

Александровац

Факултет политичких наука

Београд

Дипломирала

основнe

академске студије 

14.09.2022

    Мастер

 22.09.2023

  Докторске

     у току

 

 

 

9.51

 

 

10,00

 

УКУПНО

9,75

2.         

Ћалић

Милица

 

Мирослав

 

10.август 24

Александровац

 

Хемијски факултет

 Београд

 

Диполмирала

Основне академске студије

 

29.09.2023.год

 

 

 

9,60

3.         

Кнежевић

Лидија

 

Предраг

 

Крушевачка 043/1

Александровац

 

Филолошки факултет

Београд

 

4.година

основних академских студија

 

 

9,87

 

4.         

Ристовски Никола

 

Ристе

 

Др.Драгослав Милисављевић 

Александровац

 

Електронски факултет 

Ниш

 

2.година основних

академских

студија

 

 

10,00

 

5.         

Бабић

Данијела

 

Драган

 

Школска 74

Александровац

 

Хемијски факултет

Београд

Дипломирала

основне

академске

студије

28.09.2023

 

 

 

 

 

УКУПНО

9,06

6.         

Срејић

Кристина

 

Бранислав

 

Омладинска 32

Александровац

 

Факултет дигиталних уметности Уневирзитета Метрополитан

Београд

 

 

3.година основних студија

 

 

 

       9,79

 

7.         

Џамић

Ненад

 

Дејан

 

Копаоничка 3

Александровац

 

Електротехнички факултет

Београд

Дипломирао основне  

академске

студије

13.09.2021.год

Дипломирао

    мастер

12.09.2023.год

 

 

 9,83

 

        

       10,00

     Укупно 

         9,9

8.         

Милошевић

Александра

 

Милић

 

Жупска бб

Александровац

Природно- математички факултет

Крагујевац

 

3.година

природно-

математичког

факултета

 

 

9,87

 

 

 

9.         

Минић

Ђорђе

 

 

 

 

 

Дејан

 

Витково

Александровац

 

Природно-математички

факултет

Крагугевац

Дипломирао основне

академке

студије

30.06.2020.год

Дипломирао мастер

18.10.2021.год

3.докторске

-у току

 

 

9,13

 

 

 

 9,56

 

        9,88

  УКУПНО

        9,52

 

      

10.     

 

Милићевић

Селена

 

 

Станимир

 

 

10.август бр.36

Александровац

 

Хемијски

факултет

Београд

 

4.година

основних академских студија

-у току

 

 

 

9,77

11.     

Лапчевић

Јана

 

Радован

Др.Милана Мирковића бр.10

Александровац

 

Академија васпитачко-медицинских струковних студија -Крушевац

 

 

 

дипломирала

основне

струковне

студије

 

-у року

 

 

 

 

      9.26  

 

   

12.     

Петровић

Ђорђе

 

Милош

 

 

Омладинска 1

Александровац

 

Факултет за физичку хемију

Београд

 

2.година основних академских студија

  -у року

 

 

 

  10,00

13.     

Ћоћић

Милош

 

Зоран

 

 

 

 

Горњи Вратари

Александровац

 

  Машински

   факултет,

   Београд

 

Дипломирао

основне

академске студије

12.09.2020.год

Дипломирао

Мастер

26.09.2023.год

 

 

 

 

     9,21

 

 

 

     9,15

 

УКУПНО

     9,18

14.     

Левић

Сара

 

Иван

 

Крушевачка бр.12,

Александровац

 

 

Филолошки

факултет,

Београд

 

 

 

 

Дипломирала основне академске студије

02.09.2022.год

 

Дипломирала

     Мастер

 21.09.2023

 

 

 

 

9,81

 

 

 

10,00

 

УКУПНО

9,9

15.     

Томић

Виолета

 

Радиша

10. Октобар бр.4

Александровац

Филолошко-уметнички факултет

Крагујевац

Дипломирала основне академске студије

15.07.2021.год

Дипломирала

Мастер

15.06.2023.год

    -у року

 

9,29

 

 

 

9,33

 

УКУПНО

9,31

 

16.     

Видојевић

Исидора

 

Ненад

 

Крушевачка бр.12,

Александровац

 

 

Факултет организационих наука,

Београд

 

Дипломирала основне академске студије

27.09.2023.год

 

 

 

 

9,61

17.     

Миодраговић Марија

 

Милена

 

Лесковица

Александровац

 

Топличка академија струковних студија

Прокупље

 

2.година студија

Струковних студија

 

 

     9,55

 

18.     

Живковић

Мирко

 

Иван

 

10.август 45/12

 

Пољопривредни факултет

Београд

 

Дипломирао

Основне академске студије

29.09.2023.год

 

 

 

 

    9,00

19.     

 

Бонџић

Богдан

 

 

Зоран

 

 

Индустријска бр.19

Александровац

 

 

Филолошко-уметнички

факултет,

Крагујевац

 

 

 

 

Дипломирао основне

академске

студије

 

 

 

 

 

 

9,51

 

20.     

Марић

Лазар

 

Саша

 

29.новембар бр.148,

Александровац

 

Факултет

музичке

уметности,

Београд

 

4.година

основних

студија,

 

 

 

 

 

    9,74

21.     

 

Вујић

Стефан

 

 

Саша

 

Крушевачка 12

Александровац

 

Природно-математички

факултет,

Крагујевац

Дипломирао основне академске студије

 

29.06.2023.год

 

 

 

 

      9,00

22.  

Миленковић

Марко

 

Драгослав

 

Гаревина

Александровац

 

Економски факултет

Беогарад

 

Дипломирао

основне академске студије 

29.08.2022.год

 

Дипломирао

мастер  12.04.2024.год

 

 

 

9,44

 

 

 

       9,50

 

  УКУПНО

        9,47

23.  

Митровић

 Лука

 

Аца

 

Венчац

Александровац

 

Факултет политичких

 наука

 Београд

 

 

2.година основних академских студија

 

 

9,17

 

 

                                                                  I

Сагласно члану 6. Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за завршене студије, са укупном оценом најмање 9,00  који нису поновили ни једну годину студија, испуњавају студенти:

 1. Дуњић (Зоран) Ивана,Александровац,Факултет политичких наука-Београд,дипломирала основне академске студије 14.09.2022.год 9,51, дипломорала мастер 22.09.2023.10,00, просек  9,75
 2. Бабић (Драган) Данијела,Александровац,Хемијски факултет -Београд, дипломирала основне академске студије 28.09.2023.године, просек  9,06
 3. Бонџић (Зоран) Богдан ,Александровац, Филолошко-Уметнички Факултет- Крагујевац ,завршене основне академске студије ,просек 9,51
 4. Ћалић (Мирослав) Милица, Александровац, Хемијски факултет-Београд, дипломирала основне академске студије ,просек   9,60
 5. Вујић (Саша) Стефан ,Александровац, Природно-математички факултет-Крагујевац, дипломирао основне академске студије ,просек 9,00
 6. Џамић (Дејан) Ненад, Александровац, Електротехнички факултет-Београд,дипломирао основне академске студије 13.09.2021.год, просек 9,83,дипломирао мастер 12.09.2023,год, просек 10,00, укупно 9,91
 7. Ћоћић (Зоран) Милош, Александровац, Горњи Вратари, Машински Факултет-Београд, дипломирао основне академске студије 12.09.2020.год, просек 9,21, дипломирао мастер 26.09.2023.године ,просек 9,15, укупно 9,18.
 8. Левић (Иван) Сара, Александровац,Филолошки факултет-Београд, дипломирала основне

 академске студије 02.09.2022.год, просек 9,81,дипломирала мастер 21.09.2023.год, просек  10,00, укупно 9,9

 1. Видојевић (Ненад) Исидора, Александровац, Факултет организационих наука-Београд,

             дипломирала  основне академске студије, просек  9,61

 1. Миленковић (Драгослав) Марко, Гаревина, Факултет политичких наука-Београд ,дипломирао

              основне академске студије 29.08.2022.год, просек 9,44 ,дипломирао мастер 12.04.2024.год,

 просек 9,50, укупно  9,47

 1. Живковић (Иван) Мирко ,Александровац,Пољопривредни факултет, дипломирао основне

              академске  студије 29.09.2023.год, просек 9,00

 1. Томић(Радиша)Виолета,Александровац,Филолошко-уметнички Факултет-Крагујевац,

              дипломирала основне академске студије 15.06.2023.год, просек 9,33

 

                                                                            II

Сагласно члану 7, став 1 и 2, тачка 2, Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за постигнут успех остварен током студија испуњавају студенти који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским испитним роком 2023. год из свих положених испита постигли просечну оцену најмање 9,50:

 

 1. Милошевић (Милић) Александра, Александровац,Природно-математички факултет

               Крагујевац, 3.година основних студија , просек  9,87

 1. Милићевић (Станимир) Селена, Александровац, Хемијски факултет-Београд, 3.година основних студија , просек 9,67.
 2. Марић (Саша) Лазар, Александровац, Факултет музичке уметности-Београд, 4.година основних студија, просек 9,74
 3. Кнежевић(Предраг) Лидија, Александровац, Филолошки факултет-Београд, 4.година основних студија, просек 9,87
 4. Петровић (Милош) Ђорђе ,Александровац,Факултет за физичку хемију-Београд. 2.година основних академских студија, просек 10,00
 5. Минић (Дејан) Ђорђе, Александровац, Природно-математички факултет-Крагујевац, дипломирао основне академске студије 30.06.2020.год, просек 9,13. дипломирао мастер 18.10.2021.год, просек 9,56, докторске студије у току – просек  9,88 ,  укупно   9,52
 6. Ристовски (Ристе) Никола,Александровац, Електронски Факултет-Ниш,2.година ,просек 10,00
 7. Срејић (Бранислав) Кристина,Александровац, Факултет дигиталних уметности Универзитета

               Метрополитан -Београд, 3.година , просек 9,79

 

III

Комисија је разматрајући све поднете пријаве  утврдила да  су све пријаве благовремено поднете али да три студента не испуњавају услове за доделу награде и то:

   -Одредбом члана 3.Одлуке  предвиђено је да се награде додељују студентима који похађају или су завршили академске студије, те студенти струковних студија не испуњавају услове за награду:

 1. Лапчевић (Радован) Јана из Александровца, Академија васпитачко-медицинских

       струковних студија , одсек васпитачких студија Крушевац, дипломирала струковне студије

      -струковни васпитач, просек 9,25

 1.  Миодраговић (Милена) Марија из Лесковице , 2. година основних струковних студија

        у   Прокупљу, просек 9,55

  – Одредбом члана 7. одлуке предвиђено је  да се награде за постигнут успех додељују студентима за успех остварен током студија и који су закључно са октобарским роком из свих положених испита постигли просечну оцену најмање 9,50  и  Одредбом члана 8.одлуке  студент који испуњава услове за доделу награде за завршене студије и награде за успех у току студија , награда се додељује за успех у току студија, те стога један студент не испуњава услове за награду и то :

 1. Митровић (Аца) Лука из Венчаца , 2. година  Факултета политичких  наука у Београду

           ,просек   9,17

 IV

              На основу члана 12. Одлуке о студентским наградама, Комисија за доделу награда

              предлаже   кандидате за награду:

 

                 – За завршене студије:  

 1. Дуњић (Зоран) Ивана,Александровац, факултет политичких наука-Београд,дипломирала   основне  академске  студије 14.09.2022.год просек 9,51, завршене мастер 22.09.2023.год, просек 10,00, укупно просек 9,75
 2. Бабић (Драган)Данијела,Александровац,Хемијски факултет -Београд, дипломирала основне академске студије 28.09.2023.године, просек  9,06 
 3. Бонџић (Зоран) Богдан ,Александровац, Филолошко-Уметнички Факултет- Крагујевац ,завршене основне академске студије ,просек 9,51
 4. Вујић (Саша) Стефан,Александровац, Природно-математички факултет-Крагујевац, дипломирао основне академске студије ,просек 9,00
 5. Ћалић (Мирослав) Милица, Александровац, Хемијски факултет-Београд, дипломирала

       основне академске студије, просек   9,60

 1. Џамић (Дејан) Ненад, Александровац,Електротехнички факултет -Београд,дипломирао

       основне академске студије 13.09.2021.год,просек 9,83,дипломирао мастер 12.09.2023.год,

 просек 10,00, укупно 9,91

 1. Ћоћић(Зоран)Милош, Александровац, Горњи Вратари, Машински Факултет-Београд,

дипломирао основне академске студије 12.09.2020.год, просек 9,21, дипломирао мастер 26.09.2023.год,просек 9,15, укупно 9,18

 

 1.  Левић (Иван) Сара, Александровац,Филолошки факултет-Београд, дипломирала основне

   академске студије 02.09.2022.год, просек 9,81,дипломирала мастер 21.09.2023.год,

    просек  10,00, укупно 9,9

 1. Видојевић (Ненад) Исидора, Александровац, Факултет организационих наука-Београд,

                   ,дипломирала  основне академске студије, просек  9,61

 1. Миленковић (Драгослав) Марко, Гаревина, факултет политичких наука-Београд,

      дипломирао основне академске студије 29.08.2022.год,просек 9,44 ,дипломирао

 мастер 12.04.2024,просек 9,50, укупно 9,47

 1. Живковић (Иван) Мирко ,Александровац,Пољопривредни факултет-Београд, дипломирао

       основне академске  студије 29.09.2023.год, просек 9,00

 1. Томић(Радиша)Виолета,Александровац,филолошко-уметнички Фкултет-Крагујевац

                    ,дипломирала основне академске студије 15.06.2023, просек 9,33

        

     За успех у току студија:

 

 1. Милошевић (Милић) Александра, Александровац, Природно-математички факултет-Крагујевац, 3.година основних студија ,просек 9,87
 2. Милићевић (Станимир) Селена, Александровац, Хемијски факултет-Београд, 3.година основних студија , просек 9,67.
 3. Марић (Саша) Лазар, Александровац, Факултет музичке уметности-Београд, 4.година основних студија ,просек 9,74
 4. Кнежевић (Предраг) Лидија, Александровац, Филолошки факултет-Београд, 4.година основних студија просек 9,88
 5. Петровић (Милош) Ђорђе,Александровац, Факултет за физичку хемију Београд,2.година

      основних академских студија,просек 10,00

 1. Минић (Дејан) Ђорђе, Александровац, Природно-математички факултет-Крагујевац

                       дипломирао основне академске студије 30.06.2020.год,просек 9,13,дипломирао мастер

                       18.10.2021.год, просек 9,5  год. докторских студија ,просек 9,88 ,укупно 9,52

 1. Ристовски (Ристе) Никола,Александровац, Електронски Факултет -Ниш, 2. година,

    просек   10,00

 1. Срејић (Бранислав) Кристина, Александровац, Факултет дигиталних уметности

          Универзитета Метрополитан -Београд, 3.година , просек 9,79

 

                                                                                                                        Комисија:

 

                                                                                Председник  комисије–Маријана Милошевић, с.р.

 

            Чланови:

Миљан Арсић , с.р.

Милена Ђурђевић , с.р.

Бојан Милетаковић, с.р.

Бранко Рајчић, с.р.

 

 

Print Friendly, PDF & Email